Professori Adam Smale sai Suomen Akatemialta tutkimusrahoitusta

Uutisen oletuskuva
Professori Adam Smale Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä on saanut tutkimusryhmineen Suomen Akatemialta 280 000 euron rahoituksen nelivuotiseen tutkimushankkeeseen ”Uusi uljas HR? Henkilöstöjohtamisen digitalisaatio”.
Vaasan yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia henkilöstöjohtamiseen.

Kyseessä on yhteishanke Aalto-yliopiston kanssa, jota koordinoi Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Kristiina Mäkelä. Myös Mäkelä sai Akatemialta 280 000 euron rahoituksen.

Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia henkilöstöhallintoon. Digitalisaatiosta on tullut sekä mahdollistava että työn luonnetta muuttava tekijä. Digitalisaation myötä työstä on tullut yhä rajattomampaa, virtuaalisempaa ja joustavampaa eikä tämä muutos enää koske vain tietotyöläisiä vaan kaikkia yrityksiä sekä myös julkista sektoria. Erityisesti viimeaikaiset tekniset kehitykset muuttavat sitä, kuinka organisaatiot uudelleen muotoilevat liiketoimintamallejaan, organisaatioitaan ja johtavat resurssejaan, erityisesti tärkeintä resurssiaan, ihmisiä.

– Teknistä kehitystä itsessään on tutkittu paljonkin, mutta digitalisaation vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen ei ole olemassa juuri mitään tietoa. Emme tiedä, mitkä asiat edesauttavat ja mitkä estävät näitä digitalisaatioprosesseja, tutkijat pohtivat.

Tutkimushankkeessa tarkastellaankin onko ”Uljas uusi HR” pelkkää hypeä vai tulemmeko näkemään perusteellisia muutoksia henkilöstöhallinnon käytännöissä. Jos nämä muutokset materialisoituvat, mitä ne ovat, miksi ne tapahtuvat ja mitä niistä seuraa?

adamsmale.jpg

Professori Adam Smale. Kuvaaja: Katja Lösönen

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta kertoi tänään myöntäneensä rahoituksen 48 uudelle akatemiahankkeelle. Joukossa on kahdeksan konsortiota, joissa tutkimusta tehdään useamman organisaation välisenä yhteistyönä. Toimikunnalle osoitettiin 415 hakemusta, joista rahoitettiin 11,6 prosenttia. Yhteensä toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita lähes 24,5 miljoonalla eurolla.

Akatemiahankkeiden tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen korkeaa kansainvälistä tasoa, luovuutta, suorituskykyä ja vaikuttavuutta.  Suomen Akatemia myöntää rahoitusta tutkimusryhmille, jotka tekevät tieteellisesti kunnianhimoista tutkimustyötä ja tavoittelevat uusia avauksia.  Hankkeet aloittavat työnsä syyskuussa ja kestävät pääsääntöisesti neljä vuotta.

Mitä mieltä olit jutusta?