Pohjanmaan turvallisuusklusterin selvityskysely

Tritonia
Vaasan yliopiston tavoitteena on perustaa Pohjanmaan turvallisuusklusteri, joka rakentaa turvallisuutta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusteri edistää elinkeinoelämän, oppilaitosten, tutkimusyhteisön, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä.

Olemme laatineet kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa Pohjanmaan eri organisaatioiden näkemyksiä turvallisuusklusterin tarpeellisuudesta ja toimintaedellytyksistä talousalueella sekä mahdollisesta yhteistyöstä yliopiston kanssa.

Pyydämme Pohjanmaan yritysten ja organisaatioiden edustajia vastaamaan kyselyyn. Kysely vie aikaa noin viisi minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Vastausaikaa on 31.10.2021 saakka. Pääset aloittamaan vastaamisen oheisen linkin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/1C38F94ECCB2386A

Lisätietoa turvallisuusklusterista ja selvityskyselystä:

Jyri Paasonen
Assistant Professor
University of Vaasa
+358 29 449 8356
jyri.paasonen@uwasa.fi
www.jyripaasonen.fi

Mitä mieltä olit jutusta?