Pohjanmaan kauppakamari -palkinto tutkija Katja Sirviölle: "Meneillään oleva energiakriisi voi vauhdittaa uusiutuvan energian käyttöä"

Image
Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt Vaasan yliopiston sähkötekniikan tutkijatohtori Katja Sirviölle 5000 euron palkinnon väitöskirjasta, jossa tarkasteltiin sähkönjakeluverkkojen tulevaisuutta ja kehitystä poikkitieteellisesti.

Katja Sirviön tutkimus on erittäin tärkeä, sillä sähkö- ja energiamarkkinoiden kriisi näkyy nyt jokaisen kotona. Energian hintaliikkeet ja sähköhintojen nousu osuvat rajusti kukkaroon. Puhutaan jopa energiaköyhyydestä. Samalla uutisissa ennustetaan sähköpulaa ja sähkökatkoja ensi talveksi. Sirviö näkeekin, että meneillään oleva kriisi voi nopeuttaa sähköjärjestelmän kehitystä.  

– Kuluttajat miettivät nyt, miten saada oma sähkölasku pysymään aisoissa ja millaisia keinoja sähkön säästämiseen löytyy. Sähkökäyttäytymiseen tulee varmasti muutosta: ihmiset kiinnostuvat yhä enemmän omasta sähköntuotannosta, sähkönkäytöstä ja kulutuksen järkevästä ohjauksesta, arvioi Sirviö.

Katja Sirviö on kehittänyt väitöskirjassaan menetelmän sähköjakeluverkon sosioteknisen tiekartan eli etenemissuunnitelman laatimiselle. Sosiotekninen tarkoittaa, että kyse ei ole vain teknisistä asioista, vaan myös asiakkaiden roolista sekä vuorovaikutuksesta sähkönjakeluyhtiön ja asiakkaan välillä. 

Sirviö tunnistaa tiekartoissa erilaisia vaiheita. Perinteisestä sähkönjakelusta siirrytään yhä älykkäämpiin verkkoihin: mitä pidemmälle tulevaisuudessa edetään, sitä enemmän nähdään hajautettua energiantuotantoa, aktiivisia asiakkaita ja toimintojen hyödyntämistä.

– Uskon, että meneillään oleva energiakriisi tulee vauhdittamaan uusiutuvan energian käyttöä, tulee lisää aurinkopaneeleita ja tuulivoimaa. Muutoksia tulee tapahtumaan useilla eri tasoilla. Tulee energiayhteisöjä ja energian varastointia. Tämä on tiekartoissa näkyvissä. Tutkijana on mielenkiintoista nähdä, millaisella vauhdilla muutos etenee.

Sähkönjakeluverkkojen tulevaisuus ansaitsee keskustelua ja yhteiskehittelyä. Sirviön mukaan olisikin tärkeää, että eri sidosryhmät olisivat mukana määrittelemässä kehityspolkua älykkäiden sähköverkkojen ja erityisesti sähkönjakeluverkkojen kestävässä kehittämisessä.

Image
Johtaja Mikael Hallbäck Pohjanmaan kauppakamarista luovutti palkinnon Katja Sirviölle.

Tukea energia-alaan liittyvään tutkimukseen 

Pohjanmaan Kauppakamari -palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa tehdylle tutkimukselle, julkaisulle tai väitöskirjalle, joka liittyy energia-alaan. Palkinto väitöskirjasta luovutettiin Katja Sirviölle torstaina 1. syyskuuta Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa.

– Väitöskirjan aihe on mitä ajankohtaisin tässä maailmantilanteessa ja energia- ja sähkökriisin aikana. Alueemme on tunnettu maailmalla energia-alan osaamisesta. Me kauppakamarina haluamme olla omalta osaltamme tukemassa uuden tiedon ja osaamisen luonnissa yhteistyössä yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck

Hallbäck muistuttaa, että vihreän siirtymän teknologian eturintamassa toimivat alueen yritykset vaikuttavat koko alueen kehitykseen positiivisesti.  

– Voimme hyvällä omatunnolla sanoa, että olemme maailman kärkiryhmässä vaikuttamassa ja rakentamassa uutta tulevaisuutta puhtaammin, vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin. 

Katja Sirviö kertoo olevansa hyvin iloinen saamastaan palkinnosta. 

– Se tarkoittaa, että olen onnistunut työssäni. Palkinto motivoi minua jatkamaan poikkitieteellistä tapaa tarkastella energiasiirtymää sähköverkoissa ja hajautettujen energiaresurssien yhteisvaikutuksia. 

Palkittu väitöskirja  

Sirviö, Katja (2021) Evolution and Active Management of the Future Electricity Distribution Networks Providing Ancillary Services. Acta Wasaensia 475. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. 

Lisätiedot 

Katja Sirviö, tutkijatohtori, VEBIC, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8324, katja.sirvio@uwasa.fi 
Mikael Hallbäck, johtaja, Pohjanmaan kauppakamari, puh. 040 595 9706, mikael.hallback@kauppakamari.fi 

Tietolaatikko

Vaasan yliopiston lukukauden avajaisten puheet 1.9.2022

Avajaispuhe, rehtori Jari Kuusisto: Elämme historiallisten muutosten aikaa - yliopistojen rooli korostuu
Juhlapuhe, professori Marja Makarow: Maailman murros asettaa uusia vaatimuksia tutkimukselle

Mitä mieltä olit jutusta?