Pohjanmaan kauppakamari -palkinto Jussi Nikkiselle ja Timo Rothoviukselle

Uutisen oletuskuva
Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt rahoituksen professoreille Jussi Nikkiselle ja Timo Rothoviukselle 5000 euron palkinnon energia-alaan liittyvästä tieteellisestä artikkelista. Palkinto luovutettiin maanantaina 2. syyskuuta Vaasan yliopiston avajaisjuhlassa.
Professorit Jussi Nikkinen ja Timo Rothovius saivat Pohjanmaan kauppakamari -palkinnon, joka jaettiin nyt kolmannen kerran.

Nikkisen ja Rothoviuksen artikkeli ”The EIA WPSR release, OVX and crude oil internet interest” käsittelee Yhdysvaltain energiahallinnon (EIA) viikottaisen öljymarkkinakatsauksen vaikutusta raakaöljyn volatiliteettiin markkinoilla silloin kun tiedolle on suuri ja vähäinen tarve. Tarvetta tietoon on mitattu raakaöljyyn liittyvällä nettiaktiivisuudella. Artikkeli on julkaistu arvostetussa Energy-julkaisussa.

– Mitä voimakkaampaa kiinnostus öljymarkkinoita kohtaan on, sitä voimakkaampi vaikutus sillä on odotettuun epävarmuuteen informaation saavuttaessa markkinaosapuolet. Toinen päähuomio on, että öljymarkkinoihin kohdistuvan kiinnostuksen määrää voidaan mitata julkisten hakujen perusteella. Hauissa käytetään hyväksi internetin kautta saatavaa dataa, kuten tässä Google-hakuja, kertovat Nikkinen ja Rothovius.

Kauppakamari-palkinto myönnetään edellisen lukuvuoden aikana Vaasan yliopistossa tehdylle tutkimukselle, julkaisulle tai väitöskirjalle, joka liittyy energia-alaan.

– Pohjanmaan kauppakamari arvostaa Vaasan yliopiston monialaista toimintaa energia-alan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tulevaisuuden suurin haaste on ilmastonmuutoksen torjunta. Siinä alueemme yrityksillä ja yliopistolla on suuri mahdollisuus vaikuttaa koko maailman mittakaavassa. Nyt palkittu tutkimus ja artikkeli on juuri tärkeä osa tätä työtä. Ilmastonmuutos ja energia-ala koskettavat kaikkia tieteenaloja, kertoo yrityksiä edustavan Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

– On todella mahtavaa, että Kauppakamari tukee tällä tavalla Vaasan yliopistossa tehtävää tieteellistä huippututkimusta. Tämä kannustaa kaikkia yliopiston tutkijoita pyrkimään julkaisemaan maailman parhaissa tiedelehdissä, sanoo Rothovius.

Parempia työkaluja riskienhallintaan

Volatiliteetti on riskimittari. Se mittaa rahoitusinstrumentin tuoton keskihajontaa. Nikkisen ja Rothoviuksen mukaan volatiliteetin käyttäytymisen ymmärtäminen on yksi keskeisimpiä kysymyksiä rahoitustutkimuksessa. Sen yhdistäminen energiamarkkinoille ja digitalisaation hyödyntäminen tutkimuksessa ovat uutta.

Riskiä selittävät mallit ovat ensisijaisen tärkeitä moderneilla hyödykemarkkinoilla.

– On helppo ymmärtää, miten pienetkin parannukset olemassa oleviin malleihin ovat tärkeitä, koska jo pelkästään uusitutuvan energian markkinat ovat maailmanlaajuisesti tuhansia miljardeja. Toiseksi, finanssikriisi havainnollisti hyvin riskienhallinnan merkityksen, minkä seurauksena on kuitenkin ollut markkinoiden säätely. Vaihtoehto tälle olisi kehittää entistä parempia riskienhallinnan työkaluja, jota tämäkin tutkimus siis osaltaan tekee, sanoo Rothovius.

Lisätiedot

Jussi Nikkinen, professori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8429, sähköposti: jussi.nikkinen(at)uwasa.fi
Timo Rothovius, professori, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8430, sähköposti: timo.rothovius(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?