Pirjo Laaksoselle Mainostajien rahaston palkinto

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Pirjo Laaksonen on saanut Mainostajien rahaston tämänvuotisen palkinnon. Mainostajien liitto antoi tunnustuksen erityisesti Laaksosen johtamasta tutkimushankkeesta, jossa selvitetään mainonnan roolia investointina ja panostusten vahvistamista.
Mainostajien rahaston palkinnon saaneen Pirjo Laaksosen mukaan markkinointia ei pidä tarkastella vain pakollisena kulueränä, vaan strategisena resurssina.

Mainostajien liitto muistuttaa, että palkinnon saava Pirjo Laaksonen on tehnyt merkittävän akateemisen uran markkinoinnin parissa ja etenkin markkinatutkimuksen vahvana asiantuntijana eri organisaatioissa.

Laaksosen johtaman tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja vaikuttaa päätöksentekijöihin, jotta tulevaisuuteen suuntautuvien markkinointi-investointien positiivinen merkitys myynnille ja kansantaloudelle ymmärretään paremmin.

– Vain faktojen avulla pystymme osoittamaan päättäjille markkinoinnin suuren merkityksen myynnin ja kansantalouden kasvun kiihdyttäjänä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski tiedotteessa.

Tutkimushankkeen taustalla on ajatus markkinoinnin kustannus- versus investointi -ohjaavuudesta. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset ja osaaminen sille, että markkinointi ja sen resursointi  – määrä ja  laatu –  ovat Suomessa kilpailukykyisellä tasolla.

– Se, että suomalaisissa tuote- ja palveluinnovaatioissa oleva potentiaali realisoituu kaupallisena menestyksenä, edellyttää vahvaa markkinointiosaamista. Markkinointia on tarkasteltava strategisena resurssina, asiakasosaamisena ja markkinalähtöisinä toimintatapoina, ei vain pakollisena kulueränä, sanoo Pirjo Laaksonen.

Laaksosen mukaan markkinointipanostusten tulovaikutusten määrittäminen ja niiden mittaaminen on erittäin haasteellista.

– Siihen pyrimme kuitenkin tutkimuksessamme löytämään suuntaviivoja, Laaksonen sanoo.

Mainostajien Liitto perusti Mainostajien rahaston 50-vuotisjuhlansa yhteydessä vuonna 2001. Sitä hallinnoi Liikesivistysrahasto yhteistyössä Mainostajien liiton hallituksen kanssa. Rahaston tarkoituksena on tulevaisuuteen suunnatun markkinointiviestinnän tutkimuksen edistäminen Suomessa. Viime vuonna rahaston palkinnon sai Vaasan yliopiston professori Jorma Larimo. Palkinnon suuruus on 2500 euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?