Petri Virtanen sosiaali- ja terveyshallintotieteen osa-aikaiseksi professoriksi Vaasan yliopistoon

Uutisen oletuskuva
VTT, dosentti Petri Virtanen on nimitetty osa-aikaiseksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen professoriksi Vaasan yliopistoon ajalle 1.8.2019–31.7.2021. Kyseessä on tutkimuspainotteinen tehtävä. Virtanen toimii parhaillaan eduskunnan alaisen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan toimitusjohtajana.
Vaasan yliopiston osa-aikaisena professorina elokuussa aloittava Petri Virtanen on Itlan toimitusjohtaja ja kolmen yliopiston dosentti. Kuva: Tilda Hopia

– Olen erittäin innostunut hoitamaan sosiaali- ja terveyshallintotieteen professuuria Vaasan yliopistossa, koska olen pitkään seurannut sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineen tutkijoiden työtä ja pidän heitä alan ykkösosaajina Suomessa. Haluan antaa parhaan panokseni akateemiselle yhteisölle tavalla, josta hyötyisivät oppilaat, tutkijat ja yhteistyökumppanit, sanoo Virtanen.

Virtanen on ennen Itlaa toiminut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa projektijohtajana vastaten Sitran julkisen hallinnon kehittämisohjelmasta. Tätä ennen hän on työskennellyt Tampereen yliopistossa hallintotieteen professorina ja tutkimusjohtajana, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtajana ja valtiovarainministeriön neuvottelevana virkamiehenä ja yksikönpäällikkönä.

Hän on Lapin yliopiston hallintotieteen, Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja Helsingin yliopiston sosiaalityön dosentti.

Tutkimuksessaan, opetuksessaan ja julkaisuissaan Virtanen on viime vuosina keskittynyt älykkäisiin organisaatioihin, julkisiin palveluihin, hallintopolitiikkaan, palvelusysteemeihin, julkiseen politiikkaan ja julkishallinnon johtamiseen.

Hänen viimeaikaisiin julkaisuihinsa kuuluvat muun muassa kirjat Intelligent Health Policy (Springer) ja Julkinen johtaminen (Tietosanoma), jotka on kirjoitettu yhdessä professori Jari Stenvallin kanssa. Vuoden 2020 alussa on puolestaan ilmestymässä julkisen sektorin johtajuutta käsittelevä Public Sector Leadership (Springer), jonka Virtanen on kirjoittanut yhdessä Marika Tammeaidin kanssa.

Lisätiedot

Petri Virtanen, puh. 050 318 7068, petri.virtanen(at)itla.fi

Mitä mieltä olit jutusta?