Pekka Uotilan väitös 19.2: Projektin suunnittelu on kertomus muutoksesta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston filosofisessa tiedekunnassa tarkastetaan lauantaina 19.2.2011 FM Pekka Uotilan väitöskirja Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen.

Väitöstilaisuus pidetään Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (Wolffintie 35) klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Pälli Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Merja Koskela.

Tutkimustiivistelmä

Pekka Uotilan soveltavan kielitieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan projektin suunnitteluvaiheen organisoitumista.

Tutkimuksessa verrataan vallitsevaa hallinnon ja tekniikan sanastoon perustuvaa normatiivista projektitulkintaa narratiiviseen projektitulkintaan. Narratiivisessa projektitulkinnassa projektia kuvataan kielenkäytön tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden avulla. Tutkimus auttaa ymmärtämään, kuinka projekteihin liittyvä kielenkäyttö ohjaa projektien suunnittelua.

Tutkimuksen mukaan projektin suunnittelussa korostuvat toiminta, kokemukset, toimijoiden väliset suhteet, viestintä ja tulkitseminen. Vallitsevan projektitulkinnan mukaan projektia pidetään itsestään selvänä muutoksen ja uutuuksien tuottamisen välineenä. Projektien tarkasti määriteltyä, normatiivista muutosmallia ylläpitävät lomakkeet, ohjeet ja oppaat, jotka ovat projektisuunnittelun tärkeitä toimijoita.

Projektia määrittävien ja kontrolloivien toimijoiden puristuksessa projektisuunnittelulle jää vain vähän tilaa toteuttaa yllättäviä ja normista poikkeavia muutoskertomuksia. Narratiivisessa analyysissä projektin suunnittelu näyttää monien eri toimijoiden ja kertomusten ristiriitaiselta kokonaisuudelta. Suunnittelun aikana keskusteluista ja monista erilaisista pyrkimyksistä tiivistetään vallitsevaan projektikäsitykseen sopiva kehityskertomus.

Jos projekteilta odotetaan uutuuksia ja syvällisiä muutoksia, olisi projektien valmistelussa annettava enemmän tilaa tavoitteiden asettamiselle, projektin menetelmien valinnalle ja erilaisten äänien kuulemiselle. Projekti-ideoiden kehittelyssä pitäisi kokeilla narratiivisen projektitulkinnan mukaisesti kuvittelua, kokemuksellisuutta ja luovaa ilmaisemista tarpeiden ja välttämättömyyksien etsimisen ohella.

Tutkimus osoittaa, että narratiivinen analyysi soveltuu projektin suunnittelun kriittiseen ja systemaattiseen tutkimiseen.

Tutkimuksen aineisto koostuu kirjoituksista ja keskusteluista, jotka on koottu Mikkelin ammatti-korkeakoulussa toteutetun projektin suunnittelun aikana vuosina 2003 ja 2004.

Julkaisun tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?