Paluu kampukselle -kysely: Opiskelijat toivovat joustavia ja vaihtoehtoisia kurssitoteutuksia

Yliopiston marmoriportti
Joustavasti kampukselle syksyllä 2021 -kyselyyn vastasi noin 560 opiskelijaa. Kysely osoittaa, että tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että tarjotaan mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun.

Opiskelijoiden näkökulmasta hybridiopetus tarkoittaa sitä, että opiskelija voi itse valita, suorittaako opintojakson etänä vai lähiopetuksessa. Opiskelijat toivovat monipuolisia, joustavia ja vaihtoehtoisia kurssien toteutusmuotoja. Paikasta ja ajasta riippumattoman opiskelun merkitys korostui vastauksissa. Luentojen tallentamisen ja niiden jälkikäteen katsomisen nähdään tukevan yksilöllistä oppimista ja opiskelutahtia.

Useat maisterivaiheen opiskelijat toivovat mahdollisuutta suorittaa opinnot kokonaan etänä, mikä mahdollistaa työn, opiskelun ja perheen yhteensovittamisen.

Kampukselle halutaan tulla kohtaamaan muita opiskelijoita ja henkilökuntaa. Yhdessä opiskelu ja yhteiset lounashetket koetaan tärkeiksi voimavaroiksi. Yhteisöllisyyden sekä opiskelijoiden välisen vertaistuen väheneminen etäopinnoissa lisäsi yksinäisyyttä ja heikensi opiskelumotivaatiota.

Opiskelijoiden palautteen mukaan etänä suoritettujen opintojaksojen kuormittavuus on ollut suurempi kuin saman opintojakson lähiopetus. Lisäksi opintojaksojen tasaisempaa jakautumista lukukaudelle tulee kehittää sekä kiinnittää huomiota yksittäisten opintojaksojen työmäärään suhteessa opintopisteisiin.

Vaasan yliopistossa palataan kampukselle syksyllä terveysturvallisuus edellä ja ottaen huomioon vallitsevan koronavirustilanteen sekä viranomaisrajoitukset. Syksyn opetusjärjestelyjen tarkempi suunnittelu on käynnissä. Suunnittelutyössä huomioidaan opiskelijakyselyn tulokset.

Syksyn opetus- ja kampustoiminnan laajuutta ohjaavat yleinen epidemiatilanne ja voimassa olevat turvallisuus- ja tilarajoitukset. Valmiusryhmä linjaa yliopiston toimenpiteet perustuen viranomaisten tilannearvioihin.

Yhteenvetoon pääset tästä:

Mitä mieltä olit jutusta?