Paikkaperustaisuutta vahvasti vaasalaisittain

Uutisen oletuskuva
Aluekehittämisen ja ‑politiikan uudet avaukset olivat tapetilla, kun Helsingissä järjestettiin torstaina 16.6. Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta -kirjan julkistamistilaisuus. Tilaisuudessa kirjaa esittelivät kirjan toimittaja yliopistonlehtori Ilkka Luoto ja avausartikkelin kirjoittaja professori Hannu Katajamäki Vaasan yliopistosta.
Työ- ja elinkeinoministeriön alueosaston osastopäällikkö Taina Susiluoto vastaanottaa kirjan yliopistonlehtori Ilkka Luodolta.

Kirjassa hahmotetaan EU:n aluekehittämispolitiikan ja suomalaisen toimintaympäristön välisiä yhteyksiä. Viime aikoina alueiden tehtävät ja rajat ovat olleet paljon esillä kansallisessa keskustelussa. Paikka on käsitteenä haasteellisempi, koska siihen sisältyy monitasoisuus ja samanaikaisuus niin toiminnan, arkikokemuksen kuin hallinnankin yhdistelminä.

Artikkelikokoelman kirjoittajina on professoreja, tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tarkastelevat alueen, paikan, hallinnon ja verkostojen merkitystä osana paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen määritelmiä.

– Kirja on tarkoitettu aluekehittäjien ja -tutkijoiden käyttöön selventämään paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen teemoja. Paikkaperustaisuudessa yhdistyvät alueiden eroja tasaavan koheesiopolitiikan ja alueiden kyvykkyyttä korostavan innovaatiopolitiikan näkökulmat. Myös kansalaisten arki on keskeinen ja se tulisi kytkeä osaksi paikkaperustaista aluekehittämisstrategiaa, missä edistetään osallistumista tuomalla keskusteleva demokratia osaksi alueiden kehittämistä. Paikka siis näyttäytyy monia toimintoja yhdistävänä solmuna, joka parhaimmillaan punoo yhteen eritasoisia verkostoja ja aloitteita, sanoo Ilkka Luoto.

Kirjan valmistelu on perustunut yhteistyöhön Vaasan yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin tukijoiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kirjoittajina on tutkijoita Nordregiosta, Luonnonvarakeskuksesta, Oulun yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta ja Lapin yliopistosta.

Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta -artikkelikokoelma on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön sähköisenä julkaisuna.

Mitä mieltä olit jutusta?