Oppiminen liiketoimintasuhteessa edellyttää investointeja ja luottamusta

Uutisen oletuskuva
Tiedon jakaminen, yhteisen ymmärryksen löytäminen sekä tiedon tallentaminen organisaatioiden muistiin edesauttavat liiketoimintasuhteessa oppimista. Oppimisen kautta yritykset uudistuvat ja mukautuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
(kuva/picture: flickrcc)

– Liiketoimintasuhteista vastaavien johtajien kannattaakin edistää oppimista lisääviä käytäntöjä, koska oppiminen mahdollistaa uusien tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatioiden syntymisen, kertovat tutkijat Tuomas Huikkola, Juho Ylimäki ja Marko Kohtamäki.

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön tutkimuksen mukaan monimutkaisissa liiketoimintasuhteissa kuten tuotekehityssuhteissa oppiminen edellyttää suhdekohtaisia investointeja, sosiaalista pääomaa sekä suhteen muodollisempia rakenteita.

– Suhdekohtaiset investoinnit, kuten investoinnit toista osapuolta lähellä oleviin toimipaikkoihin tuotantolinjoihin tai ihmisiin mahdollistavat paremman tiedon jakamisen, tutkijat kertovat.

– Luottamus, avoin vuorovaikutus ja hyvät henkilösuhteet luovat sosiaalista pääomaa, joka puolestaan edistää yhteisen ymmärryksen löytämistä ja oppimista.

Rakenteellisesti liiketoimintasuhteessa oppimiseen vaikuttavat suhteen johto-, ohjaus- ja kehittämisryhmät, tietojärjestelmät ja suhteen prosessikuvaukset. Oppimista edistetään systematisoimalla toimintatapoja sekä kokoamalla tietoa organisaation muistiin.

Arvostetussa Industrial Marketing Management -lehdessä julkaistun tutkimuksen tulokset perustuvat yhteensä 26 haastatteluun seitsemään tuotekehityssuhteeseen liittyen. Tutkimuksessa haastateltiin molempien osapuolten suhteen kehittämisestä vastuussa olevia avainhenkilöitä sekä analysoitiin suhteesta saatavilla olevaa sekundääristä aineistoa.

Tutkitut suhteet valittiin systemaattisesti tilastollisen aineiston analyysin perusteella tuotekehityssuhteista, joissa oppiminen oli poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Mitä mieltä olit jutusta?