Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt!

Kansaneläkelaitos - the Social Insurance Institution of Finland
Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea. Hae opintotuki verkossa.

Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan pitää kuitenkin muistaa hakea asumistuen tarkistusta, jos hän saa esimerkiksi palkkaa kesätyöstä.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä ansiotuloja eikä hän ole oikeutettu opintotukeen, hän voi selvittää mahdollisuutensa saada toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen sen hakemista opiskelijan pitää selvittää, voiko hän saada muita tuloja tai etuuksia.

Kuka voi saada kesäopintotukea

Korkeakouluopiskelijalle opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kesällä saatu opintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet lasketaan mukaan myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelija voi saada opintotukea kesällä niiltä kuukausilta, joina opiskelujakso kestää vähintään 18 kalenteripäivää.

Myös lukiolainen voi saada kesäopintotukea. Tuki voidaan myöntää, jos lukiolainen suorittaa lukion oppimäärään sisältyviä opintoja. Tukea voi saada niiltä kuukausilta, joina oppilaitoksen järjestämien opintojen kesto on vähintään 18 päivänä. Opintotukea ei voida myöntää, jos lukiolainen opiskelee itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua on esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen.

Tuen voi hakea helposti verkossa

Opiskelija voi hakea opintotukea kesäksi joko verkossa OmaKelassa www.kela.fi/omakela tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15).

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai jos siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Toisella asteella opiskelivat tarvitsevat hakemuksensa liitteeksi oppilaitoksen todistuksen kesäopinnoista. Myös tarvittavat liitteet voi lähettää verkossa.

Lisätietoja asiakkaille

Mitä mieltä olit jutusta?