Opiskeletko suomeksi mutta suomi ei ole vahvin kielesi?

Uutisen oletuskuva
Osallistu tutkimukseen, jossa tutkitaan suomea toisena kielenä käyttävien opiskelijoiden sanaston osaamista, tarpeita ja opiskelun sujumista.

Tampereen yliopiston yliopisto-opettaja Maija Tervola ja tutkijatohtori Mari Honko Jyväskylän yliopistosta tarvitsevat apua opiskelijoiltamme tutkimuksessa, jossa he tutkivat suomea toisena kielenä käyttävien opiskelijoiden sanaston osaamista, tarpeita ja opiskelun sujumista.

Tutkijoiden mukaan tutkimuksesta saatava tieto olisi erittäin hyödyllistä tuleville nuorille, jotka haluavat päästä opiskelemaan korkeakouluun. Tämä tieto olisi hyödyllistä myös korkeakouluille, jotta pystyttäisiin paremmin auttamaan opiskelijoita, jotka käyttävät opiskelussaan suomea toisena kielenä.

Tutkimukseen voi osallistua internetin kautta omalla tietokoneella. Tutkimukseen sisältyy taustalomake sekä sanojen tunnistusta mittaavan testin tekeminen. Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 20–30 minuuttia.

Tutkimus on anonyymi, lomakkeessa ei kysytä nimeä, äidinkieltä, asuinpaikkaa eikä oppilaitosta. Jos haluat osallistua pitkäaikaiseen tutkimukseen, jossa seurataan, miten sanasto kehittyy opiskelun aikana, voit antaa sähköpostiosoitteesi lomakkeen lopussa.

Taustatietolomakkeen jälkeen pääset sanatestiin, jossa sinulle näytetään 80 sanaa ja sinun pitää klikata sanojen joukosta kaikki ne sanat, jotka ovat sinulle tuttuja. Sanatesti tehdään kolmella tasolla (3–5), jotta saamme tietää, kuinka harvinaisia sanoja tunnet. Näet itse tuloksesi jokaisen tason suorittamisen jälkeen.

Voit aloittaa täyttämällä taustalomakkeen:

https://survey.tuni.fi/lime/687486?lang=fi

Sanatestiin pääset linkistä taustalomakkeen lopuksi.

Tutkimuksen nettisivu: https://projects.tuni.fi/korko/tutkimus. Kaikki kysymykset ja kommentit tutkimuksesta tai lomakkeiden toiminnasta pyydämme lähettämään osoitteeseen maija.tervola@tuni.fi.

Suuret kiitokset avusta!

Tutkimus on saanut Vaasan yliopiston myöntämän tutkimusluvan.

Mitä mieltä olit jutusta?