Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta

Kansaneläkelaitos - the Social Insurance Institution of Finland
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 131 600 korkeakouluopiskelijalle. Seurannan perusteella opintotuki lakkautetaan noin 3 000 opiskelijalta.

Selvityspyyntöjä lähetettiin syksyllä 2021 enemmän kuin viime vuonna. Lukuvuoden 2019–2020 edistymisen seurannassa opintopistevaatimuksia oli lievennetty kaikilta korkeakouluopiskelijoilta koronaepidemian vuoksi.

Lukuvuoden 2020–2021 seurannassa opintosuoritusvaatimusta ei lievennetty. Jos koronaepidemia vaikutti opintojen edistymiseen lukuvuonna 2020–2021, opiskelijan piti kertoa siitä vastauksessaan selvityspyyntöön.

Arviolta 3 000 opiskelijan opintotuki lakkautetaan tammikuusta alkaen, koska opiskelija ei ole suorittanut riittävästi opintopisteitä. Näistä noin 1 700 opiskelijan opintotuki lakkautetaan sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön.

Mitä opiskelija voi tehdä, jos opintotuki lakkautetaan?

Jos opintotuki lakkautettiin siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi saada jälleen opintotukea. Opiskelija voi saada tukea uudelleen, kun hän on suorittanut lakkautuksen jälkeen vaaditun määrän opintoja. Opiskelija voi saada tukea uudelleen myös, jos hänellä on hyväksyttävä syy sille, että hän ei ole suorittanut vaadittua määrää opintoja. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi sairaus tai muu vaikea elämäntilanne.

Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?