Olli-Pekka Viinamäki: Sähköisessä asioinnissa ja digitalisaatiossa paljon potentiaalia ...

Uutisen oletuskuva
Julkiset palvelut siirtyvät verkkoon kaikissa Euroopan maissa. Sähköiset palvelut nopeuttavat asiointia ja tuovat palvelut asiakkaiden ulottuville helpommin. Samalla tulee varmistaa mahdollisuus käyttää joustavasti yhdistäen niin sähköisiä palveluita, chat-keskusteluita, puhelinpalveluita kuin käyntiasiointejakin.

Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki Vaasan yliopistosta sanoo, että Suomi voi oppia paljon muiden EU-maiden onnistumisista ja epäonnistumisista.
Valtioneuvostolle tehdyn tutkimuksen mukaan sähköisen asioinnin kehittäminen on Suomessa muihin EU-maihin vertailtaessa melko hyvällä tasolla.

– Paineet sähköisen asioinnin laajentamiseen ovat kovat. Digitalisointi tarjoaa useita mahdollisuuksia kustannussäästöihin ja asiakkaiden palvelu- ja käyttäjäkokemuksien parantamiseen, sanoo Viinamäki.

Tänään ilmestyneessä, kansainvälisiä kokemuksia keränneessä Julkisen hallinnon asiointi -selvityksessä todetaan, että Suomessa sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto ovat muihin EU-maihin vertailtaessa melko hyvällä tasolla. Vertailumaista erityisesti Tanskasta ja Ruotsista löytyy kuitenkin paljon käytännöllisiä esimerkkejä sähköisen asioinnin kehittämiseen kotimaassa. Myös Norjasta, Virosta ja Alankomaista on saatavilla Suomen kannalta hyödyllisiä kokemuksia julkisten palveluiden järjestämisestä.

Laadukkaat sähköiset palvelut asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita. Asiakaslähtöisyyden nostaminen kehittämisen keskiöön on ollut kansainvälisten kokemusten perusteella yhteistä parhaiten toimivissa palveluissa. Hyvin suunnitellut ja helposti ymmärrettävät sähköiset palvelut tuovat myös palveluntuottajien tavoittelemia säästöjä julkiselle sektorille, koska toimivia nettipalveluita käytetään enemmän ja käyttäjät tarvitsevat vähemmän tukea.

Vaasan yliopisto on toteuttanut tutkimuksen yhdessä Oxford Research Oy:n ja Kuntoutussäätiön kanssa. Tutkimushanke on osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvitystyön loppuraportti ”Julkisen hallinnon asiointi – Kansainvälinen vertailu” –selvitys ja policy brief ovat saatavilla valtioneuvoston internet-sivulta.

Loppuraportti ”Julkisen hallinnon asiointi – Kansainvälinen vertailu”
Policy brief

Valtioneuvoston tiedote selvityksestä.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, Julkisjohtamisen yksikkö, olli-pekka.viinamaki@uwasa.fi, puh. 029 449 8420

Mitä mieltä olit jutusta?