OKM-neuvottelut käytiin hyvässä hengessä

Uutisen oletuskuva
Kauden 2013–2016 sopimusneuvottelu Vaasan yliopiston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välillä käytiin 15. toukokuuta. Neuvottelussa sovittiin mm., että yliopisto kehittää tulevina vuosina etenkin painoalojaan ja vahvistaa energiatutkimusta.

– Keskustelu sopimuskauden toiminnasta ja tavoitteista sujui hyvässä hengessä. Uuden rahoitusmallin mukaan yliopiston valtionosuus kasvaa ensi vuonna noin 4,5 prosenttia. Kasvu perustuu erityisesti koulutuksen ja kansainvälisyyden tulosten paranemiseen, kertoo rehtori Matti Jakobsson.

Neuvottelua varten yliopisto on alkuvuoden aikana toimittanut ministeriöön esityksensä strategian mukaisesta tehtävästä, profiilista ja painoaloista sekä määrällisistä ja tunnuslukutavoitteista. Tavoitteista sovittiin lopullisesti neuvotteluissa.

Vaasan yliopisto profiloituu liiketoimintaorientoituneena ja verkostoituneena yliopistona, joka painottaa toiminnassaan kansainvälisyyttä ja alueellista vuorovaikutusta. Yliopiston painoalat ovat energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.

Neuvotteluissa määriteltiin Vaasan yliopistolle kolme kehittämiskohdetta. Ensi vuoden aikana tulee valmistella toimenpideohjelma, joka mahdollistaa yliopiston painoalojen kehittämisen. Energiatutkimusta ja -osaamista on vahvistettava tiiviissä yhteistyössä Vaasan seudun energiaklusterin kanssa. Lisäksi kaikki yliopistot uudistavat opiskelijavalintojaan siten, että ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevilla on oma kiintiö.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tärkeimmät koko yliopistolaitosta koskevat tavoitteet liittyvät muun muassa työurien pidentämiseen, tutkimustulosten hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät aina sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittäminen.

Hallitusohjelman mukaisesti korkeakoulutuksen rahoitusta uudistetaan vuoden 2013 alusta tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita. Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu valtion talousarviossa yliopistoille osoitetuista määrärahoista ja tätä täydentävästä rahoituksesta (hankittu tutkimusrahoitus, maksullinen toiminta, lahjoitukset).

Mitä mieltä olit jutusta?