Monitieteistä keskustelua ja verkostoitumista – Vaasan yliopiston uusi Tohtoriklubi käynnistyi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Tohtoriklubi on aloittanut toimintansa. Uusi klubi kokosi tiistaina etäyhteyden päähän koko joukon yliopistosta väitelleitä tohtoreita ympäri Suomea.
Vaasan yliopiston Tohtoriklubi tarjoaa moni- ja poikkitieteellisen alustan keskustelulle.
Professori Tommi Lehtonen piti esityksen aiheesta Globaalt megatrendit: Mihin tohtoreita tarvitaan?
Tohtoriklubi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Vararehtori Annukka Jokipii kertoi, että Tohtoriklubi on kaikille Vaasan yliopiston tohtorialumneille ja jatkossa myös alueen muille tohtoreille tarkoitettu.

– Haluamme Tohtoriklubilla luoda alustan moni- ja poikkitieteelliselle keskustelulle sekä mahdollisuuden verkostoitua ja tiivistää yhteyttä omaan alma materiin, sanoo vararehtori Annukka Jokipii.

Tohtoriklubi on tässä vaiheessa tarkoitettu Vaasan yliopistosta väitelleille tohtoreille, mutta Jokipiin mukaan klubia on tarkoitus myöhemmin avata myös Pohjanmaalla asuville, muissa yliopistoissa tohtorintutkinnon suoriutuneille. Klubin kielinä ovat suomi ja englanti.

– Tohtoriklubi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Mikäli koronatilanne sallii, tarkoitus on kokoontua syyskuussa yliopistolla. Kokoukseen voi siinäkin tapauksessa osallistua myös etänä, kertoo tapahtuman järjestänyt alumneista vastaava asiantuntija Nina Jokiaho.

Tohtorintutkinto tuo vaativampia työtehtäviä, paremman palkan ja aseman

Vaasan yliopistosta on tähän mennessä valmistunut 425 tohtoria. Klubin ensimmäisessä kokoontumisessa esittäydyttäessä kävi ilmi, että Vaasan yliopistosta väitelleet tohtorit ovat sijoittuneet varsin monipuolisesti eri tehtäviin ja eri aloille. Yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivien lisäksi klubin tapaamisessa oli mukana yrityselämän, julkisen sektorin ja järjestöjen palveluksessa sekä yrittäjinä työskenteleviä ja työskennelleitä tohtoreita.

Professori Tommi Lehtonen herätti vilkasta keskustelua esityksellään Globaalit megatrendit: Mihin tohtoreita tarvitaan? Lehtonen esitteli aluksi Unifin laatimaa selvitystä tohtorien urista, josta kävi ilmi, että yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi tohtoreita työllistävät etenkin suuryritykset ja kunnat, kuntaliitot ja kuntien omistamat yhtiöt. Moni tohtori työskentelee tutkimuksen, tuotekehityksen ja kehittämisen sekä opetuksen ja koulutuksen tehtävissä.

Selvityksestä ilmeni myös, että suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että tohtorintutkinto on johtanut parempaan palkkaan, parempaan asemaan työpaikalla sekä vaativampiin ja merkityksellisempiin työtehtäviin.

tohtoriklubi

Tohtoriklubi voisi vastata haasteisiin hackathonilla

Lehtonen muistutti, että tohtoreita tarvitaan ratkaisemaan niin globaaleja kuin kansallisiakin haasteita, joiden joukkoon on uutena ja kovalla voimalla tullut koronaepidemia ja sen monet eri vaikutukset esimerkiksi talouteen.

– Kyllä korona varmasti jättää jälkensä maailmaan. Varautumisen tärkeys korostuu, ja kokonaisturvallisuudessa huomioidaan yhä enemmän epidemioiden uhat.

Muita tällaisia, etenkin Suomessa esillä olevia haasteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, julkisen talouden rahoitusvaje, ikääntyvä väestö, sote-uudistus ja kaupungistuminen.

Vaasan yliopiston tohtorialumni, Kansanvalistusseuran toimitusjohtaja ja kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomi ehdottikin, että Tohtoriklubi voisi tulevaisuudessa järjestää tohtori-hackathoneja, jossa klubin tohtorit ratkoisivat asetettuja haasteita. Ehdotus sai muilta klubilaisilta paljon kannustusta.

Lisätiedot:

Vararehtori Annukka Jokipii puh. 029 449 8482 sähköposti: annukka.jokipii (ät) uwasa.fi

Koordinaattori Ulla Laakkonen, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu, puh. 029 449 8160 sähköposti: ulla.laakkonen (ät) uwasa.fi

Asiantuntija Nina Jokiaho, Viestintä, brändi ja markkinointi, puh. 029 449 8075 sähköposti: nina.jokiaho (ät) uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?