Mitä hybridiuhat edellyttävät kansalaiselta?

Uutisen oletuskuva
Kansalaisen lusikka halutaan yhteiseen kuppiin turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuuskahvila avaa ovet Helsingin Santahaminassa 6.9.2016. Turvallisuuskahvilan osallistujat pääsevät tutustumaan nykyaikaiseen sotilaskoulutukseen Kaartin jääkärirykmentissä.
Turvallisuuskahvilassa osallistujat pääsevät tutustumaan Santahaminan Helsinki-simulaattoriin ja seuraamaan aitoa kaartinjääkäreiden koulutustilannetta.

Aseelliset konfliktit ja terrorismi ovat nykyään jokapäiväisiä uutisia maailmalta. Mitä kansalaiset tekevät, tai voivat tehdä, jos väkivallan uhka toteutuisi omassa elinpiirissä? Entä kuinka vaikeista asioista kuten sodasta tai terrorismista ylipäätään tulisi puhua, ja mitä turvallisuusviranomaisten niistä kertoa? Nämä vakavat teemat nostetaan turvallisuuskahvilan pöytiin, joiden ääreen toivotaan helsinkiläisistä kattava ikähaitari yli 16-vuotiaista lähtien.

Tavoitteena kehittää turvallisuutta

Turvallisuuskahvilassa osallistujat pääsevät tutustumaan Santahaminan Helsinki-simulaattoriin ja seuraamaan aitoa kaartinjääkäreiden koulutustilannetta. Erilaisista hybridiuhista alustavat edustajat Kaartin jääkärirykmentistä, Helsingin poliisilaitokselta ja Helsingin pelastuslaitokselta. Keskustelut käydään pienryhmissä, joita vetää koulutettu ryhmänvetäjä.

Turvallisuuskahvila ei jää pelkiksi puheiksi, vaan tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnallisen turvallisuuden kehittämiseen. Keskustelujen pohjalta kootaan osallistujien yhteinen kannanotto, johon pyydetään vastineita viranomaisilta ja päättäjiltä.

Turvallisuuskahvila on suunnattu kaikille yli 16-vuotiaille helsinkiläisille. Mukaan toivotaan eri-ikäisiä, eritaustaisia ja erilaisia näkemyksiä omaavia asukkaita. Turvallisuuskahvilaan mahtuu 30 osallistujaa, jotka valitaan ilmoittautuneiden joukosta siten, että osallistujajoukko edustaa mahdollisimman hyvin Helsingin asukkaita. Ilmoittautuminen turvallisuuskahvilaan päättyy 31.8.  Valinnasta ilmoitetaan 1.9.

Turvallisuuskahvilan kansalaiskeskustelun järjestävät yhdessä Vaasan yliopisto, Kaartin jääkärirykmentti, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Tilaisuus järjestetään Santahaminassa tiistaina 6.9.2016 klo 15.45-20.30.

Turvallisuuskahvilan tarkempi kuvaus sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät verkosta osoitteesta:

/fi/sites/turvallisuuskahvila/helsingin_turvallisuuskahvila/

Helsingin turvallisuuskahvila toteutetaan osana Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan rahoittamaa Kansalaisyhteiskunnan rooli maanpuolustuksessa -tutkimushanketta.

Lisätietoja ja haastattelut:

Vaasan yliopisto:

Harri Raisio, dosentti, yliopistonlehtori, puh. 029 449 8405, etunimi.sukunimi@uwasa.fi

 

Maanpuolustuskorkeakoulu:

Mika Hyytiäinen, sotilasprofessori, puh. 029 9530 555, etunimi.sukunimi@mil.fi

 

Mitä mieltä olit jutusta?