In memoriam: Professori Josu Takala

Image
Vaasan yliopiston tuotantotalouden professori Josu Allan Takala kuoli pitkäaikaisen sairauden murtamana Tampereella 23. helmikuuta 2023. Hän oli syntynyt 2. helmikuuta 1955.

Josu Takala oli Vaasan yliopiston ensimmäinen tuotantotalouden professori ja kansainvälisesti tunnettu tutkija. Hän oli pidetty kollega ja opettaja. Takalan tutkimustoiminta käsitti laajan alueen teknologiajohtamiseen liittyviä aiheita, kuten yritysten kilpailukyvyn kehittämistä, erilaisia tuotannollisia johtamistapoja, tuottavuuden kehittämistä, valmistusstrategioita sekä energiatekniikkaan liittyviä teemoja. Hän toteutti tutkimushankkeitaan usein yhdessä yritysten kanssa ja verkostoitumalla kansainvälisesti muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Josu Takala oli kotoisin Lehtimäeltä ja kirjoitti ylioppilaaksi Alajärven yhteislukiosta 1974. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1980 ja väitteli tekniikan tohtoriksi 1988 aiheenaan teollisuuslähiverkon simulointi. Takala toimi nuorena tohtorina aluksi Strömbergin tutkimuslaitoksella (myöhemmin ABB Corporate Research) kehittäen muun muassa luotettavuus- ja käyttövarmuusmenetelmiä. Takala toimi standardointi-, sertifiointi- ja akkreditointityöryhmissä jäsenenä ja puheenjohtajatehtävissä Suomen ja Euroopan tasoilla, erityisesti EU:n alkuvaiheissa Mittatekniikan keskuksen (FINAS) ryhmissä.

Vaasan yliopistossa Takala vaikutti yliopiston tuotantotalouden oppiaineen perustamiseen yhdessä Tauno Kilpeläisen kanssa ja oli käynnistämässä tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusta, niin sanottua teollisuusekonomilinjaa, josta myöhemmin on rakentunut yliopiston tekninen tiedekunta ja koulutusala.  Takala aloitti tuotantotalouden professuurin hoitamisen vuonna 1988, ensin osa-aikaisesti teollisuustyönsä rinnalla, ja tasavallan presidentti nimesi hänet professoriksi vuonna 1997.

Professorina Takala kansainvälisti yliopiston toimintaa. Hänen oli järjestämässä maailman tuottavuus- ja laatujärjestön maailmankonferenssia (ICPQR) vuonna 1999 Vaasassa ja oli mukana myöhemmin merkittävässä roolissa järjestön toiminnassa. Takala rekrytoi ensimmäisten joukossa yliopistolla ulkomaisia jatko-opiskelijoita ja tutkijoita sekä rakensi tutkimusyhteistyötä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa muun muassa Aasiassa. Yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa oli tärkeä lähtökohta sekä tutkimushankkeissa että opinnäytetöiden ohjauksessa.

Takalalla oli dosentin arvonimet Aalto-yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Oulun yliopistossa. Josu Takala oli myös nimitetty teknologiajohtamisen kunniatohtoriksi Universiti Tun Hussein Onn Malesiassa (UTHM) ja Kosicen teknillisessä yliopistossa (TUKE) Slovakiassa. Hän ohjasi arviolta 700 pro gradu- ja diplomityötä sekä yli 40 väitöskirjaa vuosina 1988–2022.

Vapaa-aikana Takala ulkoili ja erityisesti hiihti paljon talvisin paitsi itsekseen ja perheensä kanssa myös viemällä hiihtoretkilleen ulkomaisia vierailijaprofessoreja. Hän harrasti sotahistoriaa ja sotaromaaneja, mikä myös näkyi mielenkiintona yhteistyöhön Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Perhe oli Takalalle erityisen tärkeä ja lopulta keskeinen syy muuttoon Tampereelle.

Professori Josu Takala muistetaan uusille ajatuksille avoimena, omasta työstään innostuneena ja innoittavana tuotantotalouden tutkijana, opettajana ja ohjaajana. Tutkimustoimintaa Takala vei rohkeasti uusille aloille, mikä näkyy laaja-alaisesti väitöskirjojen ja tutkimusten tuloksissa.  Josua kaipaamaan jäivät perheen ohella työyhteisö ja hänen tutkijaverkostonsa Suomessa ja maailmalla sekä laaja määrä aiempia opiskelijoita.

Petri Helo
Tauno Kekäle
Ari Maunuksela

Kirjoittajat ovat Josu Takalan entisiä kollegoita.

**

Kuva: Professori Josu Takala Universiti Tun Hussein Onn Malesian promootioasussa.

Mitä mieltä olit jutusta?