Marja Leppäsen väitös 29.4: Vapaat ja epämuodolliset tilanteet ovat tärkeitä työssä ...

Uutisen oletuskuva
KTM Marja Leppäsen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja "Kolmas pyörä: työ, oppiminen ja kiire" tarkastetaan perjantaina 29.4.2011 klo 12 Tritonian auditorio Nississä (Yliopistonranta 7).

Vastaväittäjänä toimii professori Eila Järvenpää Aalto-yliopiston teknillisestä korkeakoulusta ja kustoksena professori Riitta Viitala.

Tutkimustiivistelmä

Työelämän kaksi keskeistä tunnuspiirrettä ovat kiire sekä jatkuvat oppimisen ja kehittymisen vaatimukset. Tilanne on ristiriitainen, sillä oppimisen ajatellaan vaativan aikaa, jota kiireessä on yhä vähemmän.

KTM Marja Leppäsen johtamisen alan väitöstutkimuksen tavoitteena oli löytää ne mekanismit ja tavat, joiden kautta kiire on yhteydessä työssä oppimiseen.

Tutkimuksen tulosten mukaan sopiva kiire luo parhaimmillaan mielekkään rytmin sekä työskentelylle että oppimiselle. Toisaalta riittämätön aika työn tekemiselle ja vähäiset mahdollisuudet vuorovaikutukseen heikentävät oppimisen mahdollisuuksia.

– Vapaat ja epämuodolliset vuorovaikutustilanteet, kuten työyhteisön kahvihetket, ovat olennaisen tärkeitä myös oppimisen kannalta. Epäviralliset juttutuokiot edistävät luottamuksen rakentumista. Luottamuksellinen ilmapiiri tukee puolestaan oppimista, kertoo Leppänen.

Muistia ja ajattelua kuormittava liiallinen tiedon määrä rasittaa yksilöä ja rajoittaa oppimista. Oppimisen sijaan aika saattaa kulua myös kiireen herättämien tunteiden, kuten kärsimättömyyden ja ahdistuksen, käsittelemiseen.

Pyrkimys hallita aikaa voi johtaa siihen, että aikatauluista muodostuu vankiloita ja liikkumavara työn tekemiselle ja oppimiselle katoaa. Loppumaton työkuorma heijastuu työidentiteettiin aiheuttaen puolustautumisreaktioita ja pohdintoja oman työpanoksen riittävyydestä.

Oppimisen kannalta keskeistä olisi työn tekemisen jatkuvuus. Vallitseva keskeytysten kulttuuri ei kuitenkaan mahdollista työn yhtäjaksoista suorittamista.

Tutkimusta varten haastateltiin henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita, julkisen sektorin hammashuoltoa ja kaupan alan johtajia. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää esimiesten ja henkilöstöammattilaisten lisäksi jokainen omasta oppimisestaan ja ajankäytöstään kiinnostunut organisaation jäsen.

Julkaisu:
Leppänen, Marja (2011). Kolmas pyörä: työ, oppiminen ja kiire. 264 sivua.

Julkaisun tilaukset: http://granum.uta.fi.

Mitä mieltä olit jutusta?