Ma. rehtori Kuusisto lukuvuoden avajaisissa: Kilpailu resursseista kannustaa parantamaan toimintaa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston määräaikainen rehtori Jari Kuusisto sanoi lukuvuoden avajaisissa yliopistojen kohtaavan uusia haasteita julkisen rahoituksen niukkuuden vuoksi.

– Kansallisen tason kilpailu resursseista on myös hyvä asia, sillä se kannustaa meitä parantamaan omaa toimintaamme, Kuusisto painotti puheessaan.
Julkisten resurssien niukkuus ja megatrendien mahdollisuudet puhututtivat Vaasan yliopiston avajaisissa.

Jari Kuusiston (Ma. rehtorin puhe) mukaan yliopiston tulee olla valmis myös entistä suorempaan globaaliin kilpailuun, joka voi digitalisaation mahdollistamana saada yllättäviäkin uusia muotoja.Näissä oloissa Vaasan yliopiston voima on hänen mukaansa yhteisöllisyydessä ja inhimillisissä resursseissa. Lisäksi tarvitaan positiivista asennetta ja reipasta haasteisiin tarttumista.

– Nyt jos koskaan on erityisen tärkeää, että tutkimuksemme on oikein kohdistettua, korkealaatuista ja että koulutamme taitavia ja vastuullisia tulevaisuuden tekijöitä.

Hyvä tuloskunto auttaa rakenteita uudistettaessa

Kuusisto kertoi, että Vaasan yliopiston alkava lukuvuosi voidaan aloittaa hyvässä kunnossa niin tuloksellisuuden kuin talouden osalta. Osaltaan tässä auttaa Vaasan yliopiston varainhankintakampanja, joka on pääsemässä lähiviikkoina täyteen vauhtiin.

Hyvän tuloskunto auttaa Vaasan yliopistoa menestymään myös yliopistojen rakenteita uudistettaessa.

– Vaasan yliopiston osalta uudelleen profiloituminen ei tarkoita suunnan radikaalia muutosta, mutta kylläkin suunnan tarkentamista, Kuusisto luonnehtii.

Yliopisto on jo aiemmin asettanut liiketoimintaorientoituneisuuden ohjenuorakseen. Strategiset painoalat ovat rahoitus, johtaminen, energia ja monikielisyys.

Kuusisto toi puheensa jälkeen tervehdyksen myös sairaslomalla olevalta Vaasan yliopiston rehtorilta Suvi Ronkaiselta. Suvi Ronkainen on selviytymässä erittäin vakavasta tulehduksesta. Ronkainen muistutti Vaasan yliopiston poikkeuksellisista vahvuuksista ja siitä, että yliopiston sisäisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää.

– Vaasan yliopisto on vahva liiketalouden ja taloustieteen osaaja. Sen edustamat muut tieteenalat: yhteiskuntatieteet, teknologia, kielten ja kielellisten käytäntöjen ymmärtäminen ovat yhteiskunnallisen kehittymisen kannalta tärkeitä, Ronkainen viestitti tervehdyksessään.

Suomen digitaalisin yliopisto?

Avajaisissa puhunut Sitran yliasiamies Mikko Kosonen (Mikko Kososen puhe) painotti, että megatrendit, kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikäyttö ja digitalisaatio koskettavat meitä kaikkia. Yliopistoilla on hänen mukaansa keskeinen tulkin rooli megatrendien ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä. Suomi voidaan nostaa kasvu-uralle yhdistämällä megatrendien tarjoamat mahdollisuudet ja luonnontieteiden sekä teknologian huippuosaaminen.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtajan Mikko Martikkalan (Mikko Martikkalan puhe) mukaan niukkenevat resurssit täytyy nähdä haasteena ja kipinänä uudistaa yliopiston toimintaa. Vanhentuneet ajatukset perinteisistä luentokursseista pimeissä saleissa olisi hänen mukaansa heitettävä romukoppaan ja kehitettävä digitaalista opetusta.

– Voisiko Vaasan yliopisto ottaa uuden kunnianhimoisen tavoitteen – Suomen digitaalisin yliopisto, pohti Martikkala.

Mitä mieltä olit jutusta?