Luottamuksesta elinvoimaa kunnalle?

Uutisen oletuskuva
Ilman julkisen vallan ja yritysten välistä luottamusta ja uskoa toisiinsa kunnan vetovoimalle voi käydä huonosti, sanoo tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki Vaasan yliopiston julkisjohtamisen oppiaineesta.

Hän luennoi aiheesta tiistaina 21. helmikuuta klo 18 Seinäjoen kaupunginkirjastossa Minä ja tiede -yleisöluennolla ”Luottamuksesta elinvoimaa kunnalle”. Sama luento pidetään myös Vaasan pääkirjastossa torstaina 23. helmikuuta klo 18.
Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki arvioi, että elinkeinopolitiikka on nousemassa yhä merkittävämpään rooliin kunnissa nyt, kun maakuntauudistus vie sote-asiat kunnilta maakuntaan.

Viinamäen mukaan eri toimijoiden keskinäinen luottamus tuo selviä hyötyjä, sillä kunta ei voi pelkästään omilla toimillaan luoda elinvoimaisuutta ilman yritysten ja muiden sidosryhmiensä apua.

Elinvoimaisuus ei puolestaan synny pelkällä perinteisellä elinkeinopolitiikalla kuten tonttipolitiikalla tai kaavoituksella, vaan kunnan vetovoimaan vaikuttaa paljon se, miten uusia asioita osataan luoda ja osataanko tehdä oikeita strategisia ratkaisuja. Vetovoimaan vaikuttavat myös muut elinvoimaa nostavat asiat kuten hyvät kulttuuripalvelut, koulut, terveyspalvelut tai laadukas päivähoito.

– Millään kunnalla ei ole varaa jättää tätä hoitamatta, muistuttaa Viinamäki.

Elinvoiman tärkeys on monessa kunnassa myös ymmärretty, sillä elinkeinopolitiikkaan satsaaminen on Viinamäen mukaan kasvanut kunnissa viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaimmin heti sosiaali- ja terveysmenojen jälkeen.

Hän myös arvioi, että maakuntauudistuksen jälkeen elinkeinopolitiikka nousee kunnissa yhä tärkeämpään rooliin, kun iso sosiaali- ja terveyssektori siirtyy pois kuntien päätöksenteosta ja budjetista.

Vaasan yliopiston Seinäjoen ja Vaasan pääkirjastoissa järjestettävillä Minä ja tiede -yleisöluennoilla pureudutaan kiinnostaviin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Luennoilla jokainen voi oppia ja oivaltaa, kysyä ja keskustella.

 

  • Ti 21.2. klo 18 Seinäjoen kaupunginkirjastossa / To 23.2. klo 18 Vaasan pääkirjastossa
    ”Luottamuksesta elinvoimaa kunnalle?”
    Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Viinamäki
Mitä mieltä olit jutusta?