Lukuvuoden avajaiset käynnistivät Vaasan yliopiston juhlaviikon

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston 50-juhlavuoden päätapahtumaviikko käynnistyi lukuvuoden avajaisjuhlalla. Rehtori Jari Kuusisto kertoi puheessaan Vaasan yliopiston uudistuksista. Juhlapuheen pitänyt Vaasan Sähkön uusi toimitusjohtaja Stefan Damlin puolestaan muistutti yhteistyön tärkeydestä alueen yrityselämän ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa.
"Yliopiston muutosten keskellä on tärkeää pitää huolta toisistamme ja itsestämme", totesi Vaasan yliopiston rehtori yliopiston lukuvuoden avajaispuheensa päätteeksi.
Vaasan Sähkön uusi toimitusjohtaja Stefan Damlin toivotti juhlapuheessaan oikein energistä alkanutta lukuvuotta yhteistyön merkeissä.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto kertoi lukuvuoden avajaispuheessaan Vaasan yliopiston investoivan mittavasti tutkimukseen rekrytoimalla 20 uutta tutkijaa sekä suuntaamalla tutkimustaan uusien monititeisten tutkimusalustojen kautta. Kuusiston mukaan yliopisto myös panostaa monipuoliseen vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja elinkeinoelämän kanssa.

Rehtori Kuusisto otti puheessaan myös kantaa korkeakoulujen julkiseen rahoitukseen sekä Suomen tiede- ja innovaatiopolitiikkaan.

– On hienoa, että Suomen talous on kasvu-uralla. Sen sijaan korkeakoulujen budjeteissa on usean vuoden ajan ollut laskeva trendi. Julkinen tutkimus- ja innovaatiorahoitus ovat edelleen merkittävästi alemmalla tasolla kuin takavuosina. Toiveita herättää se, että tutkimus ja koulutus nähdään taas välttämättömänä investointina, joiden varaan Suomen menestys ja hyvinvointi rakentuvat, Kuusisto sanoi juhlayleisölle.

Kuusiston mukaan Suomen tiede- ja innovaatiopolitiikka oli Nokian matkapuhelinvuosina kansainvälinen menestystarina, nyt se on pitkään ollut vain säästötarina. Kuusiston mukaan Suomessa onkin selkeä tarve tiede- ja innovaatiopolitiikan tilannekuvan päivitykselle.

– Tilannekuvan päivittäminen voi luoda edellytykset pitkäjänteisemmälle kehittämiselle ja mahdollistaa uusimman kansainvälisen osaamisen hyödyntämisen. Politiikka-analyysi voisi myös erotella isot asiat pienistä, lisätä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamusta eri osapuolten kesken, hän sanoi.

Kuusisto sanoo, että erityisen tärkeää on päättäjien positiivinen ja kannustava suhtautuminen tiede- ja tutkimusyhteisöön.

– Esimerkiksi kasvanut tohtorintutkintojen määrä tulee nähdä positiivisena saavutuksena eikä ongelmana, Kuusisto totesi.

Stefan Damlinin juhlapuhe korosti yhteistyön merkitystä

Juhlapuheen lukuvuoden avajaisissa pitänyt, Wärtsilästä Vaasan Sähkön uudeksi toimitusjohtajaksi siirtynyt Stefan Damlin muistutti yhteistyön tärkeydestä alueen yrityselämän ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa.

– Toimiva yhteistyö on ponkaissut käyntiin suuriakin hankkeita kuten GigaVaasan ja VEBIC-tutkimusalustan, jolla Vaasan yliopisto voi lunastaa paikkansa energiatutkimuksen kansainvälisessä kärjessä. Tämänkaltaiset hankkeet ovat tärkeitä, sillä ne tuovat mukanaan uusia haasteita sekä tutkimukselle että elinkeinoelämälle, Damlin totesi.

Hän muistutti myös siitä, että tutkimuksen lisäksi tärkeää on osaava työvoima.

– Viisikymmentävuotiaalla Vaasan yliopistolla on tärkeä rooli seudun yritysten kilpailukyvyn varmistamisessa. Yhtä lailla tärkeää on kehittää Vaasan yliopiston osaamista ja asemaa yhtenä Suomen 14 yliopistosta.

Damlin peräänkuulutti hyvän yhteistyön kehittämistä edelleen ja yrityksiä palvelevan osaamispoolin kehittämistä.

– Suunniteltujen toimintatapojen rinnalle tarvitaan myös uudenlaista tekemistä ja joustavuutta. Joustavuudella tarkoitan valmista mallia, jolla saadaan tarpeen mukaan ja tilapäisesti yritysten käyttöön hyviä osaajia opiskelijoiden joukosta, hän sanoi.

Mitä mieltä olit jutusta?