Liiketaloustiede ja taloustiede ovat Suomen vahvimmat tieteenalat: Vaasan yliopisto on ...

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemian tuottaman Tieteen Tila 2018 -katsauksen mukaan Suomen tieteen ja tutkimuksen taso on edelleen nousussa. Katsauksen mukaan korkeimman tutkimuksen tason saavuttanut tieteenalaryhmä Suomessa on liiketaloustiede ja taloustiede. Vaasan yliopisto ja Hanken ovat toiseksi merkittävimmät julkaisujen tuottajat Suomessa tässä tieteenalaryhmässä Aalto-yliopiston pitäessä ykkössijaa. Sekä Vaasan yliopiston että Hankenin osuus alan julkaisuista oli 10 prosenttia.
Vaasan yliopisto oli toiseksi merkittävin julkaisujen tuottaja Suomessa liiketaloustieteen ja taloustieteen tieteenalaryhmässä Suomessa vuosina 2012-2015. Kuva: Mikko Käkelä

Suomen Akatemian tuottama uusi Tieteen Tila 2018 -katsaus osoittaa, että kansainväliseen tasoon verrattuna Suomen tieteen ja tutkimuksen yleinen taso on jatkanut jo edellisessä katsauksessa tunnistettua nousua.

Joulukuun 10. päivänä julkaistussa raportissa tarkastellaan tieteen tilaa yhtäältä julkaisumäärien ja toisaalta tutkimuksen tason kautta. Tutkimuksen taso määritellään top 10 -indeksillä, joka ilmaisee kullakin tieteenalalla eniten viitattuun kymmeneen prosenttiin kuuluvien tutkimusjulkaisujen suhteellisen osuuden. Tuoreimmat julkaisu- ja viittaustiedot ovat vuosilta 2012–2015. Top 10 -indeksiä laskettaessa on huomioitu niihin vuoden 2017 loppuun mennessä kertyneet viittaukset.

Tieteen tila 2018 -katsauksen mukaan Suomen top 10 -indeksi on kohonnut 2010-luvulla ja vuosien 2012–2015 julkaisuille sen arvo on 1,12, kun maailman keskitaso indeksissä on yksi. Kaikissa paitsi yhdessä tarkastelussa mukana olleessa 16 tieteenalaryhmässä suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuus oli maailman keskitasoa tai sen yläpuolella. Kymmenen vuotta aiemmin julkaistujen tutkimusten osalta vain seitsemän tieteenalaryhmää ylsi maailman keskitasoon tai ylitti sen.

Korkeimman top 10 -indeksin saavuttanut tieteenalaryhmä Suomessa oli liiketaloustiede ja taloustiede. Tämän ryhmän tutkimusjulkaisujen taso on noussut merkittävästi. Kun kymmenen vuotta sitten ryhmän tutkimusjulkaisujen top 10 -arvo oli 0,65, oli se nyt peräti 1,35. Tämä kehitys ilmenee myös huomattavana julkaisumäärien kasvuna. Vuosina 2002–2005 suomalaistutkijat julkaisivat 364 liiketaloustieteen ja taloustieteen tutkimusta ja vuosina 2012–2015 he tuottivat peräti 1 317 julkaisua.

Tieteen tila 2018 -raportista ilmenee myös, että liiketaloustieteen ja taloustieteen tutkimuksessa vuosien 2012–2015 aikana Vaasan yliopisto ja Hanken olivat toiseksi merkittävimmät julkaisujen tuottajat Suomessa. Kummankin osuus oli kymmenen prosenttia. Ykkössijalla oli Aalto-yliopisto.

–Liiketaloustiede ja taloustiede edustavat suomalaisen tieteen kansainvälistä huippua. Voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta, ja hyvä kehitys kannustaa myös Vaasan yliopiston tutkijoita yhä parempiin saavutuksiin, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

Lisätiedot

Jari Kuusisto, rehtori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449  8291

Mitä mieltä olit jutusta?