Liikesivistysrahasto lahjoitti 150 000 euroa Vaasan yliopistolle

Uutisen oletuskuva
Liikesivistysrahasto on lahjoittanut 150 000 euroa Vaasan yliopistolle, kohdennettuna erityisesti kauppatieteelliselle koulutusalalle.

– Liikesivistysrahasto näkee tärkeäksi tukea yliopistoja, varsinkin kun julkista rahoitusta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen on vähennetty, sanoo Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen.
Liikesivistysrahasto osallistuu Vaasan yliopiston varainhankintakampanjaan merkittävällä lahjoituksella. Kuvassa etualalla Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen ja toimitusjohtaja Johanna Vesterinen.
Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen kertoi Vaasan yliopistolla vieraillessaan, että lahjoituksille on mahdollisesti tulossa jatkoa ensi vuonna. Kuvassa Jari Kuusisto, Matti Jakobsson, Johanna Vesterinen ja Mika Palosaari.

Liikesivistysrahasto lahjoitti yhteensä 2,5 miljoonaa euroa suomalaisille yliopistoille kauppatieteen tutkimukseen ja koulutukseen. Vesterisen mukaan kriteereinä lahjoitukselle  olivat akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä ja Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopiston alueelta viimeisen 15 vuoden aikana.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto kiittää Liikesivistysrahastoa merkittävästä lahjoituksesta.

– Tilanne on tiukka ja tarvitsemme rahaa yliopiston uudistumiseen. Panostamme lisää, mutta emme halua tehdä vanhaa vain suuremmalla mittakaavalla, vaan myös liiketaloustieteen tulee uudistua. Siihen meillä on hyvät mahdollisuudet: hyvä ympäristö, hyviä opiskelijoita ja hyvä henkilökunta, sanoo Kuusisto.

Vesterinen kertoo, että lahjoituksille on mahdollisesti tulossa jatkoa.

– Tarkoitus on, että Liikesivistysrahaston hallitus tulee ensi vuonna päättämään jatkolahjoituksesta, Vesterinen kertoo.

Vesterinen kiittelee Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaata ja tutkijatohtori Jukka Sihvosta, joiden tutkimusaineistosta oli apua Liikesivistysrahaston vertaillessa yliopistojen akateemista menestystä tieteellisessä tutkimuksessa. Vähämaa ja Sihvonen ovat tehneet tutkimusta kauppatieteellisen tutkimustoiminnan kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Vaasan yliopisto pärjäsi tutkimuksessa hyvin, ollen hyvää pohjoismaista keskitasoa.

Yksittäisenä kriteerinä kunkin korkeakoulun saamaan lahjoitussummaan vaikutti eniten alueen yritysten Liikesivistysrahastolle antama tuki. Vesterinen toivookin, että eri alueiden yritykset innostuisivat tukemaan Liikesivistysrahastoa.

Liikesivistysrahasto toivoo tutkimusryhmiltä hakemuksia

Liikesivistysrahasto myönsi viime viikolla myös apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen ja liiketalouden koulutukseen. Vaasan yliopiston tutkijoiden saamien apurahojen yhteissumma oli runsaat 200 000 euroa.

– Vaasasta tuli paljon hyviä hakemuksia. Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan tutkimus on hyvin korkeatasoista, sanoo Vesterinen.

Yhteensä Liikesivistysrahasto myönsi 3,1 miljoonaa euroa apurahoja. Myöntöprosentti oli Vesterisen mukaan 29 prosenttia.

– Haluaisimme, että myös tutkimusryhmät hakisivat meiltä rahoitusta. Liiketaloustieteessä on perinteisesti ollut yksintekemisen kulttuuri, toivoisimme enemmän yhteistoimintaa, joka rikastuttaisi tutkimuksen tekoa.

Varainhankintakampanja jatkuu kesäkuun loppuun

Vaasan yliopiston varainhankintakampanjan tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonaa euroa. Valtio tukee yliopistojen varainhankintaa myöntämällä jopa kolminkertaisen vastinrahan yliopiston keräämää yksityistä pääomaa vastaan. Vaasan yliopiston varainhankintakampanja päättyy 30. kesäkuuta 2017. Tavoitteena on kerätä 2,5 miljoonaa euroa yliopiston peruspääomaan.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Johanna Vesterinen, Liikesivistysrahasto, p. 09 659 933
Yhteyspäällikkö Mika Palosaari, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8522

 

Yliopistojen varainhankintakampanja

  • Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2014–6/2017
  • Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
  • Valtio maksaa jopa kolminkertaisen vastinrahan kerätylle summalle
  • Yli 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa suoraan tietylle alalle
  • Verovähennysoikeus yritykselle ja yksityishenkilölle
  • Vaasan yliopisto käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi
Mitä mieltä olit jutusta?