LEADBEHA-hanke tarjoaa johtamisen välineitä digimurroksesta selviämiseen

Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä
Työn sisältö ja asiantuntijuus muuttuvat rajusti tekoälyn seurauksena. Rutiinitehtävien siirtyessä yhä enemmän tekoälyn hoidettavaksi, useat ammatit edellyttävät tekijältään monipuolista ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, joita on päivitettävä jatkuvasti työuran aikana.

Tähän muutokseen tarttuu LEADBEHA-hanke, joka perehtyy käyttäytymismuutoksen johtamiseen tekoälykulttuurissa. Sen avulla kartoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten tekoälykulttuuriin liittyviä koulutustarpeita sekä kehitetään sen pohjalta opintojaksoja yhdessä työelämän edustajien kanssa. LEADBEHA-hanke avaa tavallisesti vain tutkinto-opiskelijoille kuuluvia opintoja nyt myös täydennyskoulutuksena työssäkäyville.

Vaasan yliopisto yhdessä Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulujen sekä Lapin, Tampereen ja Turun yliopiston kanssa toteuttavat johtajuuden opintokokonaisuuden syksyllä 2020. 

Johtaminen digimurroksessa on ajankohtaista

Tekoäly, digitalisaatio ja etätyö ovat muuttaneet työelämää. Keskeistä on, kuinka yritykset ja organisaatiot valmentavat ja innostavat henkilöstöään ottamaan muutoksen vastaan.

- Lähdimme Laurean koordinoimaan ESR-hankkeeseen innolla osatoteuttajaksi, koska digitalisaatio haastavaa henkilöstö- ja lähijohtamista työpaikoilla enemmän kuin ehkä mikään muu asia sataan vuoteen. On paljon johtamisesta kiinni, kuinka hyvin tähän murrokseen sopeudutaan, ja miten tekoälyn tai muunlaisenkin digitalisaation mahdollisuuksista saadaan paras höyty irti, pohtii Vaasan yliopiston liiketaloustieteen professori Riitta Viitala.

- Työn muuttuessa on tärkeää huolehtia paitsi henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja tarvittaessa uudelleen suuntaamisesta, myös työhyvinvoinnista. Hyvä muutosjohtaminen huomioi molemmat näkökulmat, sanoo erikoistutkija Paula Naumanen Vaasan yliopistosta.

Tarjolla käytännön vinkkejä omaan lähijohtajan työhön

Vaasan yliopisto tarjoaa esimiehille Lähijohtamisen käytännöt digimurroksessa -koulutusta, joka koostuu kolmesta teemasta: digiäly, muutosäly ja tiimiäly.

- Nämä muutokset ravistelevat myös perinteisiä tapoja kouluttaa henkilöstöä laadukkaasti ja ketterästi uusiin tehtäviin. LEADBEHA vastaa tähän haasteeseen kehittämällä ja tarjoamalla korkeakouluyhteistyöllä tuotettuja ajankohtaisia tutkintopohjaisia opintojaksoja täydennyskoulutuksena yritysten ja työelämän käyttöön, kertoo Vaasan yliopiston yliopisto-opettaja Maria Pajuoja.

- Koulutukset on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä organisaatioiden lähijohtajille, jotka haluavat saada keinoja ja näkemystä muutoksen johtamiseen, oppia osallistamaan tiimejään ja hyödyntämään tiimin jäsenten osaamista myös etätyössä, ymmärtää työelämän digimurrosta ja tulevaisuuden työtä sekä saada tietoa tekoälyn mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja haasteista, kertoo Pajuoja.

Koulutus alkaa 2.11.2020 ja suoritusaikaa on huhtikuun 2021 puoliväliin asti. Koulutuksen voi suorittaa annetulla aikavälillä itsenäisesti oman aikataulun mukaan, sillä koulutuksen materiaalit ovat verkossa. Kaksi puolen päivän työpajaa järjestetään etätapaamisina verkossa, ja niiden aikataulu sovitaan koulutuksen aikana.

Kaikkiin teemoihin liittyy käytännönläheisiä tehtäviä. Ne kannustavat ja inspiroivat pohtimaan ja suunnittelemaan sekä omaa että tiimin työtä. Ne antavat eväitä myös siihen, kuinka voi järjestää omalle tiimille osallistavan kokouksen tai työpajan.

Kaikki osallistujat saavat todistuksen suorittamistaan opintopisteistä ja he voivat hyväksilukea opintopisteet myöhemmin, jos hakevat korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.  

LEADBEHA on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke, joka jatkuu vuoden 2022 kesään saakka. Lue lisää hankkeesta: www.leadbeha.fi.

Ilmoittautumiset 30.11.2020 mennessä: Yliopisto-opettaja Maria Pajuoja, 029 4498402, maria.pajuoja(a)uwasa.fi

Lisätietoja:

Professori, Riitta Viitala, Vaasan yliopisto, p. 029 4498431, riitta.viitala(a)uwasa.fi
Yliopisto-opettaja, Maria Pajuoja, Vaasan yliopisto, p. 029 4498402, maria.pajuoja(a)uwasa.fi
Erikoistutkija, Paula Naumanen, Vaasan yliopisto p. 0400 272564, paula.naumanen(a)uwasa.fi
 

Mitä mieltä olit jutusta?