Laskentatoimen tutkimus yhteen alan arvostetuimmista lehdistä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijatohtori Mikko Zernin tutkimus Empirical Evidence on the Implicit Determinants of Compensation in Big four Audit Partnerships on hyväksytty julkaistavaksi yhdessä laskentatoimen arvostetuimmassa julkaisusarjassa Journal of Accounting Research.
(Kuva: Stock.XCHNG)

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa suurimpien kansainvälisten ns. Big 4 -tilintarkastusyhteisöjen (PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ja KPMG) omistajien (ns. partnereiden) taloudellisia kannustinjärjestelmiä. Tulosten mukaan tilintarkastuspartnereiden työstä suoriutumisen menestyksellisyys vaikuttaa heidän korvaukseensa, mutta sen tärkeys vaihtelee suuresti Big 4 -yhteisöjen välillä.

– Tutkimuksessa havaitsimme, että työstä suoriutumisen arviointiin vaikuttavat muun muassa asiakaskunnan laajuus, uusien asiakkaiden hankinta, toimialaerikoistuminen sekä tehdyn tilintarkastustyön laatu. Mielenkiintoista oli myös, että suoritustekijöiden vaikutuksen tärkeys partnerin saamaan korvaukseen riippui hänen uransa pituudesta. Tämä osoittaa, että yhteisöt räätälöivät sopivan kannustinjärjestelmän muun muassa partnerin uravaiheen suhteen, selvittää Zerni.

Yleisesti ottaen tulokset viittaavat siihen, että tilintarkastusyhteisöt – kuten muutkin organisaatiot – käyttävät taloudellisia kannustinjärjestelmiä ohjatakseen kumppaneidensa käyttäytymistä. Tulokset nostavat esiin myös tärkeän jatkotutkimuksen aiheen siitä, kuinka kyseiset kannustinjärjestelmät, ja etenkin yhteisöjen väliset erot kyseisissä järjestelmissä, mahdollisesti vaikuttavat tehdyn tilintarkastustyön laatuun. Zerni työstää parhaillaan jatkotutkimusta aiheesta.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä University of Floridan ja Aalto yliopiston kanssa. Ainoa aikaisempi suomalaisjulkaisu Journal of Accounting Research -lehdessä on 80-luvulta professori Timo Salmelta. Lehti on arvioitu suomalaisen tieteellisen julkaisufoorumiluokituksen korkeimmalle eli 3-tasolle.

Mitä mieltä olit jutusta?