Kutsu Opiskelijabarometri 2022 -tutkimukseen

Opiskelijabarometri-logo - Student Barometer logo
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttama Opiskelijabarometri on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kysely, jolla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä opinnoista, opiskelijaelämästä ja arjesta. Opiskelijabarometrin tuottamaa tietoa käytetään muun muassa opiskelijoiden hyvinvointiin, opiskelijatoimintaan, opetuksen laatuun, korkeakouluharjoitteluun, työelämään ja asumiseen liittyvissä tutkimuksissa ja kehittämistyössä.

Vastaamalla kyselyyn osallistut keskusteluun opiskelijan elämää koskettavista teemoista!

Tiedonkeruu toteutetaan sähköisenä lomakekyselynä 9.2.–9.3.2022. Kohderyhmää ovat kaikki kyseisenä aikana Suomessa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Verkkokauppa.comin lahjakortteja.

Olet saanut kutsun ja vastauslinkin Opiskelijabarometri 2022 -tutkimukseen opiskelijasähköpostiisi keskiviikkona 9.2. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 30–45 minuuttia. Kyselylomake on avoinna 9.3.2022 asti.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä aineistoon yhdistetä tietoja muista lähteistä. Tutkimusaineisto muodostuu siis vain vastaajien itsensä antamista tiedoista. Tulokset julkaistaan siten, ettei yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista.

Otus on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista. Lisätietoja tutkimuksessa kerättävistä tiedoista ja niiden käsittelystä saat tutkimuksen tietosuojaselosteesta.

Opiskelijabarometrin perustulokset julkaistaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja:

Mitä mieltä olit jutusta?