Kunnanjohtajien näkemykset etiikasta ja korruptiosta toivat palkinnon vuoden parhaasta ...

Uutisen oletuskuva
Kuntaliitto palkitsi hallintotieteiden maisteri Anne Ojajärven gradun ”Kunnanjohtaja eettisenä johtajana” vuoden 2015 parhaana kuntagraduna. Ojajärvi on valmistunut Vaasan yliopistosta. Tutkielmassa 15 kunnanjohtajaa eri puolilta Suomea vastaa kysymyksiin, mitä eettisyydellä tarkoitetaan kunnanjohtajan työssä, mitkä seikat vaarantavat kunnanjohtajan riippumattomuuden ja viittaavat korruptioon kuntasektorilla, ja mitä eettisen johtamisen elementtejä kunnissa on.
Anne Ojajärvi sai palkinnon vuoden parhaasta kuntagradusta.

Tutkielmassa todetaan eettisen johtamisen koostuvan useasta elementistä. Haastateltujen kunnanjohtajien mukaan johtamisen tärkeimmät arvot ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä hyvän hallinnon toteuttamisessa yhdenvertaisuus sekä objektiivisuus.

– Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja sillä on myös käyttöä kunnissa. Työn pohjalta olisi tuotteistettavissa työkalu eettisen johtamisen itsearviointiin, jota voitaisiin hyödyntää kuntajohtajien ja muidenkin julkishallinnon johtajien kehityskeskusteluissa, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom toteaa palkitusta tutkielmasta Kuntaliiton tiedotteessa.

Työ on tehty Vaasan yliopiston filosofiseen tiedekuntaan julkisjohtamisen oppiaineeseen.

Gradupalkintoja myönnetty vuodesta 1993

Kuntaliitto on vuodesta 1993 alkaen palkinnut vuosittain parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakanut yhdestä kahteen kunniamainintaa. Palkittavalle opinnäytetyölle myönnetyn apurahan suuruus on 2000 euroa.

Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tänä vuonna 20 kappaletta kaikkiaan kymmenestä yliopistosta ja korkeakoulusta. Esityksiä saatiin yliopistoilta ja korkeakouluilta aiempia vuosia enemmän.

Tutkielmien arvioinnissa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea käytännön hyödyllisyyteen (ajankohtaisuuteen, uutuusarvoon, käyttöarvoon sekä tulevaisuussuuntautuneisuuteen) kuntasektorin kannalta.

Lisätietoja:
Gradupalkinnon osalta lisätietoja antaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, p. 050 337 5634
Gradupalkinnon voittaja Anne Ojajärvi, p. 0500 797 600, anne.ojajarvi(at)netikka.fi

Mitä mieltä olit jutusta?