Kulutustutkimuksen seura myönsi gradupalkinnon yliopiston markkinoinnin opiskelijalle

Uutisen oletuskuva
Kulutustutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2016 gradupalkinnon Jaana Luomansuulle Vaasan yliopistosta. Luomansuun gradu käsittelee lastentuotteiden hinnoittelua verkkokirpputoreilla. Valinnan teki prof. emer. Kaija Turkki Helsingin yliopistosta. Gradupalkinto myönnettiin torstaina 11.5. Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa Helsingissä.

Palkinnonsaaja valittiin kolmesta lopputyöstä, jotka tulivat Vaasan, Tampereen ja Helsingin yliopistoista. Jokainen kulutustutkimusta tekevä laitos voi esittää kilpailuun yhden työn. Kilpailuun osallistuneet gradut käsittelivät palkitun työn ohella korujen roolia kuluttajan identiteetin rakentumisessa sekä ruotsalaisten suhtautumista kotinsa sisustukseen ja pohjoismaiseen muotoiluun.

Turkki toteaa Kulutustutkimuksen seuran tiedotteessa Luomansuun tutkielman käsittelevän viime aikoina voimakkaasti vahvistunutta ilmiötä ja erityisesti nuorten omaksumia kaupankäynnin muotoja. ”Samalla kyse on oman arjen eli lasten käyttämien kulutustuotteiden arvottamisesta ja tarjoamisesta verkkoviestinnän keinoin muiden arvioitavaksi.”

Turkki kuvaa kilpailun voittanutta työtä monipuoliseksi ja perusteelliseksi: ”Kokonaisuus alusta loppuun on hyvin hallussa ja hinnoitteluperusteista rakentuu poikkeuksellinen moniulotteinen teorialähtökohtien ja haastattelujen kautta punottu kudelma, kiinnostava kattaus arkista järkeilyä ja talouden laajaa tulkintaa sekä erilaisten myyntikanavien mahdollisuuksien konkretisointia.”

Mitä mieltä olit jutusta?