Kuluttajat haluavat halpaa olutta ja tuoreita tomaatteja

Uutisen oletuskuva
Elintarvikkeiden kuljetukseen liittyy tiukempia turvallisuusnäkökohtia ja jäljitettävyysvaatimuksia, mutta myös samoja kansainvälistymisen ja ulkoistamisen trendejä kuin muihinkin tuotteisiin. Vaasan yliopiston Epanet-professorit Petri Helo ja Harri Luomala tutkivat yhdessä, voiko kuluttajakäyttäytymisen ja logistiikan tutkimusta yhdistämällä saada uutta tietoa elintarvikkeiden kuljetusten kehittämiseksi.

Elintarvikkeiden logistiikassa nopeus on tärkeää. Mutta nopeus myös maksaa. Siksi tutkimuskysymykseen tartuttiin selvittämällä, vaikuttavatko erot tuotteen tuoreudessa kuluttajan maksuhalukkuuteen. Esimerkkielintarvikkeina olivat tomaatit, jauheliha ja olut. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä, johon vastasi 384 eri-ikäistä henkilöä eri tuloluokista. Tulosten mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän tuoreista tomaateista. Oluessa tuoreutta tärkeämpää on hinta. Jauhelihassa tuoreus on valintakriteerinä hyvänä kakkosena tuotteen alkuperän jälkeen. Aineistosta tutkittiin myös, vaikuttavatko vastaajien erilaiset tuotteiden valintaan liittyvät arvostukset (kotimaisuus, maku, tuoreus, hinta, terveys, brändi) siihen, miten vastaajat suhteuttavat tuoreuden ja hinnan merkityksen valinnoissaan.

Tutkimuksella todistettiin, että on olemassa eri tavoin hinta-tuoreus-suhteeseen reagoivia kuluttajia. Eroja on myös eri tuoteryhmiin suhtautumisessa. Kuluttajatietojen ja logistiikan suunnittelua yhdistämällä voidaan vaikuttaa yritysten kannattavuuteen. Vaikka kyseessä on varsin yksinkertainen tilastotietojen analysointi, sitä käytetään yllättävän harvoin suunnittelun apuna. Uusien tekniikoiden kuten esimerkiksi kuluttajakäyttäytymiseen perustuvan ennakoinnin käyttöönotolla voitaisiin vaikuttaa logistiikan kuluihin ja sitä kautta kannattavuuteen.

Julkaisun tiedot:

Helo, Petri & Luomala, Harri. Linking consumer behaviour data into logistics planning in the food industry: analysing the potential of integration. International Journal of Logistics Systems and Management, Volume 9, Number 4, August 2011, pp. 438-457(20). Inderscience Publishers

Mitä mieltä olit jutusta?