Kuka oikein valvoo perusopetusta?

Uutisen oletuskuva
Muissa Pohjoismaissa perusopetusta valvotaan tarkasti, mutta Suomessa koulujen viranomaisvalvonnassa on kehitettävää.
Suomessa perusopetuksen valvonta on paljolti huoltajien ja lasten varassa, sanoo Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä.

– Tilanne Suomessa on hyvin erilainen kuin muissa Pohjoismaissa. Valvonta painottuu etenkin huoltajien ja lasten omaan toimintaan epäkohtien ilmentyessä, ei niinkään systemaattisiin viranomaisten suorittamiin tarkastuksiin ja viranomaislähtöiseen valvontaan, sanoo Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä.

Mäntylä ryhtyykin tutkimaan aihetta yhdessä Itä-Suomen yliopiston professori Suvianna Hakalehdon ja Uppsalan yliopiston professori Lotta Lerwallin kanssa. Hankkeessa työskentelee myös projektitutkija Ville Karjalainen. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on myöntänyt kaksivuotiselle tutkimushankkeelle 80 000 euron rahoituksen.

Hankkeessa tullaan analysoimaan suomalaisen perusopetusjärjestelmän valvontaa ja sen kehittämistarpeita, heikkouksia ja etuja. Pohjoismaisella vertailulla on tarkoitus etsiä toimivia vaihtoehtoja ja ideoita kotimaisen järjestelmän kehittämiseksi.

– Aiemmissa tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että huoltajat eivät uskalla käyttää oikeusturvakeinoja kuten kannella Aluehallintovirastoon, koska pelkäävät lapsen joutuvan sen jälkeen huonoon valoon koulussaan, sanoo Mäntylä.

Mäntylän mukaan eniten kannellaan muun muassa kiusaamiseen puuttumisesta, uskonnonvapausasioista sekä tuen tarpeessa olevien oppilaiden opetusjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä.  Valituksia tuomioistuimiin tehdään esimerkiksi koulukuljetuksista.

­­– Tärkeitä kysymyksiä ovat myös, mitä esimerkiksi tuomioistuimen päätöksestä seuraa tai mitä kunnassa tehdään kanteluratkaisun jälkeen. Kun systemaattista valvontaa ei ole, esille on tullut, että kunnat eivät välttämättä tee mitään. Eli linja ei muutu, vaikka esimerkiksi AVI olisi kanteluratkaisussaan ohjannut opetuksen järjestäjää lainmukaiseen toimintatapaan, Mäntylä korostaa.

  • Lisätietoa Perusopetuksen valvonta ja nykytilan kehittämisen haasteet pohjoismaisessa kontekstissa -hankkeesta: https://bit.ly/3c4TfY8

Lisätiedot

Niina Mäntylä, julkisoikeuden apulaisprofessori, Vaasan yliopisto, puh. 029 4498391, niina.mantyla(at)uwasa.fi,

Mäntylän tutkimusryhmä / tutkimusalusta: Julkinen toiminta ja organisaatiot / InnoLab

Mitä mieltä olit jutusta?