KTT Timo Mantere sulautettujen järjestelmien Epanet-professoriksi

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteiden tohtori Timo Mantere on nimitetty 1.8. alkaen Vaasan yliopiston sulautettujen järjestelmien Epanet-professoriksi.

Professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallinnoimaa Epanet-tutkimusverkostoa. Hallinnollisesti professuuri sijoittuu Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan tieto- ja tietoliikennetekniikan yksikköön. Professori tutkimusryhmineen työskentelee Kauhavalla ja Seinäjoella.

Sulautetuilla järjestelmillä tarkoitetaan automaatiota, jossa järjestelmää ohjaava tietokone on käyttäjälle näkymätön ja tarvittavaa laskentaa voidaan suorittaa samanaikaisesti useassa kohteessa laitteiston sisällä. Tällaista tekniikkaa esiintyy esimerkiksi autoissa, työkoneissa ja useissa kodinkoneissa. Professuurihanke keskittyy neljään eteläpohjalaiselle elinkeinoelämälle tärkeään sovellusalueeseen: sulautettuihin järjestelmiin agro- ja konepajatekniikassa, paikallisessa energiatuotannossa sekä energiatehokkaassa rakentamisessa.

Syntyjään töysäläinen Mantere on valmistunut sähkövoimatekniikan insinööriksi vuonna 1992 ja sen jälkeen Vaasan yliopiston teollisuusekonomilinjalta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1996. Hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistosta vuonna 2003. Mantere on työskennellyt automaatiotekniikan yliopistonlehtorina Vaasan yliopistossa vuodesta 2005 lähtien. Sitä ennen hän on ollut mm. ohjelmistotekniikan lehtorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuosina 2002–2005 ja automaatiotekniikan vs. professorina Vaasan yliopistossa 2000–2001.

Professuurihanke on viisivuotinen ajalla 1.1.2011–31.12.2015. Sen päärahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Alueen yritykset osallistuvat rahoitukseen noin kolmanneksella, samoin alueen kunnat. Rahoituksen loppuosuudesta vastaa Vaasan yliopisto. Kauhavan elinkeinoelämän ja kaupungin panos professuurihankkeessa on merkittävä, sillä 75 % yritysrahoitusosuudesta ja 50 % kuntarahoitusosuudesta maksetaan Kauhavalta.

Kauhavalaisyrityksistä professuuria rahoittavat MSK Group, Skaala Oy, Pohjanmaan Osuuspankki, Reikälevy Oy, Jylhän Sähköosuuskunta, Suomen Yrittäjäopisto ja Kauhavan Alakylän Kyläyhdistys. Vaasalaisyrityksistä rahoitukseen osallistuvat Wapice Oy ja TK-Engineering Oy. Lapualta mukana on Veljekset Ala-Talkkari Oy, Seinäjoelta ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Vehmaalta Heikas Oy.

Mitä mieltä olit jutusta?