Koulutusta tukeva digitiimi sekä VEBIC-johtaja Suvi Karirinne palkittiin opetus- ja tutkimusteoista

Digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen ja yliopistonlehtori Niina Nissilä.
Vaasan yliopisto on palkinnut viime vuoden opetus- ja tutkimusteot vuosipäivän juhlassa 27. tammikuuta. Vuoden opetusteko 2020 -palkinnon sai Vaasan yliopiston digitaalisen opetuksen tuen ja kehittämisen tiimi. Vuoden tutkimusteko 2020 -palkinnon sai Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta myönsi Hyvä opettaja -huomionosoituksen viestintätieteiden yliopistonlehtori Niina Nissilälle.

Vuoden opetusteosta palkittiin Vaasan yliopiston digitaalisen opetuksen tuen ja kehittämisen tiimi. Koulutusta tukeva digitiimi tuo yhteen pedagogeja, IT-asiantuntijoita ja opiskelun tuen asiantuntijoita.

Tiimin tavoitteena on laadukkaan digitaalisuutta hyödyntävän koulutuksen edistäminen yhteistyössä akateemisten yksiköiden ja kielikeskus Linginnon kanssa. Ryhmään kuuluvat digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen, tietohallintopäällikkö Ari Hovila, asiantuntija Timo Salonen, asiantuntija Ove Ritola, pedagogi Sanna West ja pedagogi Sören Granlund.

Tiimi on tehnyt erittäin ansiokasta työtä oppimisalustojen kehittämisessä ja kouluttajien valmentamisessa ennen koronapandemiaa ja pandemian aikana. Tiimin työ on ollut Vaasan yliopiston keskeinen menestystekijä viime vuoden aikana.

- Tunnustus on arvokas, varsinkin tällaisena vuonna, kun opetus ja opiskelu siirtyivät yhdessä yössä verkkoon. Opettajillamme on halu opettaa hyvin, mutta etätilanteissa samat menetelmät eivät enää toimineetkaan. Tästä syntyy halu kehittää, ja näissä hetkissä on ollut innostavaa olla mukana. Vuoden opetusteko -palkinto kuuluukin tänä vuonna myös ihan jokaiselle opettajalle ja ohjaajalle, sanoo Sanna Eronen.

– Jatkossakin tarjoamme erityisen paljon tukea yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen etäopetuksessa ja -oppimisessa, sillä näihin teemoihin opiskelijatkin kaipaavat panostuksia.   

VEBICiä kehitetään yhteistyössä

Vuoden tutkimusteosta palkittiin VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne. Hän on tehnyt ansiokasta työtä tutkimusalustan kehittämisessä sekä edistänyt aktiivisesti yliopiston eri yksiköiden välistä yhteistyötä yliopiston strategian mukaisesti.

Karirinteen johdolla toimiva ryhmä on menestynyt hyvin ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Viimeisimpänä saavutuksena on merkittävä rahoitus EU:n Horisontti2020-ohjelmasta CHEK-tutkimushankkeeseen, jolla edistetään vähähiilistä merenkulkua. Vaasan yliopisto toimii konsortion vetäjänä hankkeessa, jossa on useiden kansainvälisten partnereiden lisäksi mukana muun muassa Wärtsilä. Karirinne toimii myös CHEK-hankkeen koordinaattorina.

Image
Suvi Karirinne VEBIC

– VEBICin kehittäminen on mitä suuremmissa määrin yhteistyötä sekä yliopiston sisällä että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyö kulminoituu parhaimmillaan yhteisinä onnistumisina, kuten ulkoista rahoitusta saaneina hankkeina. Onnistumisen rajapyykkejä olemme yhdessä jo saavuttaneet, ja haluankin kiittää kaikkia VEBICin toimintaan ja sen kehittämiseen osallistuneita, aivan erityisesti yhteistyöyrityksiä, sanoo Karirinne.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallitus myönsi Hyvä opettaja -huomionosoituksen viestintätieteiden yliopistonlehtori Niina Nissilälle. Hän on poikkeuksellisena aikana edistänyt etäopintojen sujuvuutta, onnistunut etäopetuksessa ja säilyttänyt positiivisen ilmapiirin. Nissilä osaa joustaa ja huomioida opiskelijoiden erilaiset tilanteet opinnoissa.

Lisätietoja:
Digitaalisen opetuksen valmentaja Sanna Eronen, p. 029 449 8084, sanna.eronen@uwasa.fi
Johtaja Suvi Karirinne, VEBIC-tutkimusalusta, p. 029 449 8284, suvi.karirinne@uwasa.fi
Viestintätieteiden yliopistonlehtori Niina Nissilä, p. 029 449 8394, niina.nissila@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?