Korona vei monelta kesätyöt – opiskelijat käyttivät 2020 kesäopintotukea ennätysmäärän

Kesäopintotuki
Koronavuosi 2020 vaikutti opiskelijoiden elämään monin eri tavoin, kertovat opintoetuustilastot. Opintotukea käytettiin aiempaa enemmän, kun taas koulumatkatuen ja ateriatuen määrä putosi.

Koronaepidemia on vähentänyt työpaikkoja monella opiskelijoille tyypillisellä alalla. Se on lisännyt opintotuen tarvetta. Selvimmin tämä näkyy kesäajan opintotuen käytössä: opintotukea sai vuoden 2020 heinäkuussa 31 700 opiskelijaa, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin heinäkuussa 2019.

Lukuvuonna 2020–2021 opintotuen saajia oli 293 600, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin lukuvuonna 2019–2020. Opintotuen saajamäärä kasvoi eniten ammattikorkeakouluissa (7 %).

– Myös opintolainan käyttö on lisääntynyt ja opintotuella suoritettujen yliopistotutkintojen määrä on kasvanut, toteaa opintoetuuksien vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta.

Lukuvuonna 2020–2021 lainaa nosti 171 100 opiskelijaa, mikä on 7 750 opiskelijaa enemmän kuin lukuvuonna 2019–2020.

Vuonna 2020 ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suoritti 18 377 opintotukea saanutta opiskelijaa. Edellisvuonna määrä oli 15 976. Tutkinnon suorittaneista 62 %:lla oli opintolainaa. Vuonna 2019 tutkinnon suorittaneista lainaa oli 58 %:lla.

– Mediaaniopintolaina oli 18 293 euroa eli 2 901 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, Lahtinen kertoo.

Ulkomailla opiskelevien määrä väheni selvästi

Ulkomailla opintoja suorittavien suomalaisopiskelijoiden määrä romahti korona-aikana. Opintotukea maksettiin vaihto-opintoihin 1 800 opiskelijalle lukuvuonna 2020–2021. Edellisenä lukuvuonna saajia oli 6 600.

Koko opintonsa ulkomaisessa oppilaitoksessa suorittavien määrä ei kuitenkaan merkittävästi pienentynyt: määrä oli 9 000 lukuvuonna 2020–2021 ja 9 300 lukuvuonna 2019–2020.

– Moni opiskelija suoritti opintojaan etänä Suomessa, Lahtinen sanoo.

Koulumatkatuen ja ateriatuen käyttö romahti

Koronaepidemian vuoksi monissa opinnoissa siirryttiin etäopetukseen, mikä vähensi koulumatkatuen ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen käyttöä. Vuoden 2020 koulumatkatuen menot pienentyivät 9 miljoonalla eurolla (21 %) 34 miljoonaan euroon.

Vastaavasti korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen menot pienentyivät 14 miljoonalla eurolla (45 %) 17 miljoonaan euroon. Tuettuja aterioita syötiin 7 997 000, kun taas vuotta aiemmin luku oli 14 433 000.

Lisätietoja:

opintoetuuksien vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen, Kela, puh. 040 576 4479, etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Kelan opintoetuustilasto 2020/2021

Tilastotietopyynnöt: tilastot@kela.fi

Mitä mieltä olit jutusta?