Korkeakoulut keskeisesti mukana Vaasanseudun aluekeskusohjelman toteuttajina

Uutisen oletuskuva

Raportti Vaasanseudun aluekeskusohjelman toteutuksesta vuosina 2007–09 on valmistunut. Verkossakin julkaistu raportti kuvaa hyvin Vaasan yliopiston ja muiden alueen korkeakoulujen osallistumista seudun kehittämiseen.

Ohjelmakauden pääteemoja olivat innovaatio ja osaaminen sekä seudun kärkitoimialojen ja logistiikkajärjestelmän vahvistaminen. Koulutus ja tutkimus korostuivat ohjelman sisällössä, ja Vaasassa toimivilla korkeakouluilla oli näkyvä rooli ohjelman toteuttajina.

Korkeakoulut kehittävät Vaasan tiedepuistoa, jonka tavoitteena on korkeakoulujen tuottaman tiedon välittäminen yritystoimintaan. Vaasa Science Park sisältää muun muassa yrityshautomotoimintaa. Aluekeskusohjelmasta tuettiin tiedepuiston käynnistysvaihetta, jonka päävastuu oli Teknologiakeskus Merinovalla.

Vaasan yliopisto oli puolestaan vastuussa Business Road -ohjelmasta. Se edistää korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia ja liikeideointia osana omia opintojaan.

Yliopisto oli vastuuroolissa myös hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Aluekeskusohjelman tuella luotiin yhteistyöryhmä hyvinvointialan tutkimuksen ja kehittämisen edistämiseksi alueen korkeakoulujen välillä.

Lisäksi Vaasan yliopisto oli mukana media-alan verkostossa ja selvittämässä, miten seudulle tärkeä puuala houkuttelee nuoria alan osaajiksi. Tutkijoiden Medusa-verkoston avulla luotiin uutta pohjaa alueen sisältötuotannon kehittämiselle. Logistiikka-alan kehittämistä yliopisto tuki logististen järjestelmien tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Osaamisintensiivisten yrityspalvelujen kehittämishanke yliopiston vastuulla

Ohjelmaan sisältyi laaja yrityspalvelujen kehittämishanke, jonka toteutti Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Mukana oli erikoisosaamisen palveluyrityksiä, kuten  insinööri- ja suunnittelutoimistoja, talous- ja lakiasiaintoimistoja sekä mainos- ja markkinointitoimistoja. Tämän kokonaisuuden osuus koko ohjelmasta oli lähes 200 000 euroa.

Aluekeskusohjelman kokonaisrahoitus oli noin 1,4 miljoonaa euroa, josta valtion rahoitusta oli vajaa puolet. Ohjelmakauden aikana valmisteltiin myös seuraava,  vuosien 2010-13 kehittämisohjelma Vaasanseudulle.

Aluekeskusohjelma toteutettiin Suomessa 35 kaupunkiseudulla. Vaasanseudun ohjelma koordinoijana oli seudullinen elinkeinoyhtiö Vaasanseudun Kehitys Oy.

Aluekeskusohjelman toimintakatsaus Vasekin sivuilla (pdf)

Mitä mieltä olit jutusta?