Korkeakouluopiskelija: Maksa terveydenhoitomaksu Kelalle

Kansaneläkelaitos - the Social Insurance Institution of Finland
Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli syys- ja kevätlukukaudelta. Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut opiskelijat voivat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tarjoamia opiskeluterveydenhuollon palveluja Suomessa.

Sinulla on oikeus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi syyslukukaudelle 2021 ja tilanteesi on jokin seuraavista:

  • suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa yliopistossa
  • suoritat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • suoritat Poliisiammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa
  • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR).

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveyshuollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja lukukauden loppuun asti.

Lue lisää opiskeluterveydenhuollon palveluista YTHS:n verkkosivuilta.

Jos opiskelet Högskolan på Ålandissa tai tilauskoulutuksessa, sinulla ei ole oikeutta YTHS:n palveluihin. Silloin sinun ei täydy maksaa terveydenhoitomaksua.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi:

  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

Terveydenhoitomaksun voit maksaa OmaKelassa olevalla maksusovelluksella. Lue ohje, miten terveydenhoitomaksu maksetaan. Ohjeessa kerrotaan myös, miten maksat maksun, jos et voi käyttää OmaKelaa. Varmista maksaessasi, että olet maksamassa oikean lukukauden terveydenhoitomaksua.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään lisäksi lakisääteinen 5 euron viivästymismaksu. Huomaa, että erääntynyttä maksua et voi maksaa enää maksusovelluksen kautta. Perinnän tiedot ja ohjeet maksamiseen löytyvät OmaKelasta.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Vaihto-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat

Lain mukaan oikeus opiskeluterveydenhuoltoon on vain suomalaisessa korkeakoulussa tutkintoa suorittavilla läsnä olevilla opiskelijoilla.

Jos olet ulkomailta Suomeen tuleva vaihto-opiskelija, et suorita korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, ja siksi sinulla ei ole oikeutta käyttää YTHS:n palveluja. EU-kansalaiset voivat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita. Muista maista tulevilla opiskelijoilla täytyy olla yksityinen sairausvakuutus.

Jos suoritat korkeakoulututkintoa suomalaiseen korkeakouluun, sinun on maksettava terveydenhoitomaksu läsnäololukukausilta myös silloin, kun suoritat opintojasi ulkomailla. Sillä ei ole väliä, missä asut.

Jos suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Lue lisää: Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa.

Laki korkeakouluopiskelijan opiskeluterveydenhuollosta tuli voimaan 1.1.2021

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyivät Kelalle 1.1.2021. YTHS tuottaa palveluita 1.1.2021 alkaen yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville.

Kerättävä maksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Lain mukaan maksu on veroluonteinen ja siten riippumaton siitä, käyttääkö opiskelija opiskeluterveydenhuollon palveluja vai ei. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Terveydenhoitomaksun suuruus määritellään vuosittain annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?