Koneen Säätiö rahoittaa yliopiston eutanasiaan liittyvää tutkimusta

Uutisen oletuskuva
Koneen Säätiö on myöntänyt 64 513 euroa Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijatohtori Harri Raisiolle ja työryhmälle, jotka tarkastelevat eutanasiaa yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa.
(Kuva: flickrCC)

Sen sijaan että käsiteltäisiin, tulisiko avustettu kuolema sallia vai ei, hanke keskittyy yhteiskunnallisten päätöksentekoprosessien tarkasteluun deliberatiivisen demokratian eli harkitun ja punnitun yhteiskunnallisen keskustelun kautta. Hankkeessa tutkitaan neljän kansalaisfoorumin avulla, kenellä tulisi kansalaisten mielestä olla järjestelmätasolla oikeus päättää eutanasian hyväksymisestä tai kieltämisestä Suomessa.

Eutanasian käsittely edellyttää laajaa deliberatiivista, yhteiskunnallista keskustelua. Suomessa eutanasiaan liittyvää keskustelua kuvastavat kuitenkin tunnepitoiset kannanotot, populistiset argumentit sekä deliberatiivisen keskustelun puute. Huomionarvoista on myös kyselytutkimuksissa todennettu kansan enemmistön tuki eutanasian hyväksynnälle, lääkäreiden eutanasian vastustus sekä ristiriita kansalaismielipiteen ja edustuksellisen demokratian prosessien välillä. Perinteisten lääketieteellisten, oikeustieteellisten ja filosofisten lähtökohtien sijaan hankkeella on vahva hallintotieteen ja politiikan tutkimuksen lähtökohta.

Yhteensä Koneen Säätiö jakoi 13,6 miljoonaa euroa apurahoja ja avustuksia tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseksi. Apurahan sai yhteensä 479 henkilöä, työryhmää tai muuta tahoa.

Mitä mieltä olit jutusta?