”Kirjallisuus tuo näkyviin yhteiskunnan tilan”

Uutisen oletuskuva
– Kirjallisuutta kannattaa opiskella muidenkin kuin humanistien. Se ei ole vain esteettistä luksusta, vaan kirjallisuuden kautta pääsee käsiksi yhteiskunnan tilaan ja ongelmiin, varsinkin hieman laajemmasta perspektiivistä katsottuna, sanoo eläkkeelle jäävä Vaasan yliopiston saksalaisen kirjallisuuden professori Christoph Parry.

Parry kertoi aiheesta jäähyväisluennollaan Vaasan yliopistossa.
Saksalaisen kirjallisuuden professori Christoph Parry piti jäähyväisluentonsa aiheesta "Wozu literatur? – Why Literature?".

Professori Parryn mukaan kirjallisuus tuo esiin ajan hengen ja kulttuurin.

– Fiktiosta ja elämäkerroista voi saada selkeämmän kuvan siitä, mitä aikalaiset ovat ajatelleet ja tunteneet, kuin varsinaisesta historiantutkimuksesta faktoineen.

Entä mitä kirjaa Parry sitten suosittelisi henkilölle, joka haluaa syventyä saksalaiseen kirjallisuuteen?

Thomas Mannin Tohtori Faustusta ja Günter Grassin Peltirumpua. Kirjojen julkaisuvuosissa on vain 13 vuotta eroa, mutta kirjailijoiden ajatusmaailma on hyvin erilainen.

Günter Grassin Peltirumpu kertoo fasismin noususta omalaatuisella tavalla.  Parry on yhdessä muiden tutkijoiden kanssa tutkinut sitä, millaisen vastaanoton Peltirumpu sai Euroopan eri maissa. Tuloksena oli viime vuonna julkaistu artikkelikokoelma ”The Echo of 'Die Blechtrommel' in Europe; Studies on the Reception of Günter Grass's 'The Tin Drum”.

Vaimo toi Suomeen, virka Vaasaan

Englannissa syntynyt Parry opiskeli saksaa, venäjää ja taidehistoriaa Edinburghin yliopistossa. Hän suoritti tohtorinopintonsa Marburgin yliopistossa Saksassa ja väitteli sieltä tohtoriksi vuonna 1978.

– Äitini on kotoisin Kölnistä. Olin käynyt Saksassa paljon lapsena ja lähdin sinne etsimään juuriani, hän sanoo.

Parry kertoo olevansa maailmankansalainen, hän on ehtinyt asua monissa eri maissa. Suomeen hän päätyi avioliiton kautta. Hän tapasi vaimonsa Sirkan opiskellessaan Saksassa.

Parry on toiminut saksalaisen kirjallisuuden professorina Vaasassa vuodesta 1996 lähtien. Tätä ennen hän oli lehtorin tehtävissä Turun yliopistossa ja lehtorin ja apulaisprofessorin tehtävissä Jyväskylän yliopistossa.  Parry on Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston dosentti. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina muun muassa amerikkalaisessa New Mexicon yliopistossa sekä itävaltalaisessa Grazin yliopistossa.

– Vaasa oli silloin ainut yliopisto Suomessa, jossa oli saksalaisen kirjallisuuden professuuri. Virkaselityksessä luki myös, että virkaan kuuluu vertailevan kirjallisuuden tutkimus ja opetus, Parry kertoo.

Vertaileva kirjallisuus ja kulttuurienvälinen viestintä toi yhteistyötä 

Vertailevan kirjallisuuden tutkimus on näkynyt moni eri tavoin Parryn uralla. Jo väitöskirja ”Mandelstam der Dichter und der erdichteten Mandelstam im Werk Paul Celans” paneutui venäläisen runoilija Osip Mandelstamin vaikutukseen saksankielisen juutalaisen runoilijan Paul Celanin tuotantoon.

Häntä ovat kiinnostaneet etenkin kirjailijat, jotka ovat muuttaneet maasta.

Vertaileva kirjallisuus ja kulttuurienvälinen viestintä on ollut tärkeä osa Parryn opetusta Vaasan yliopistossa, eikä se ole rajoittunut vain oman oppiaineen opiskelijoihin tai vain saksankieliseen kirjallisuuteen. 

– Yhteistyö laitosten välillä alkoi yhdestä kurssista, sitten kulttuurienvälisestä viestinnästä tuli sivuaine ja lopuksi perustettiin oma maisteriohjelma (ICS, nykyään IMCO).

Parry oli vahvasti kehittämässä kulttuurienvälisen viestinnän opintoja. Hän myös johti maisteriohjelmaa pitkään. Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelma on kuitenkin loppumassa Vaasan yliopistossa, kuten saksan ja muidenkin kielten tutkintokoulutus.  Uusia opiskelijoita ei enää oteta, vaan tutkimus ja opetus siirtyy liikkeenluovutuksena elokuussa Jyväskylän yliopistoon.

Haikeutta on ilmassa.

– Minulle muutos tuli sopivaan aikaan, koska jään nyt eläkkeelle, sanoo Parry.

Parryn mukaan Vaasan yliopisto olisi voinut enemmän tukea ja kehittää humanistia alojaan. Myös Vaasan kaksikielisyyttä olisi voinut hyödyntää enemmän. Pienessä yliopistossa on kuitenkin ollut helppo toimia.  Parry sanookin olevansa tyytyväinen uraansa ja valintoihinsa.

Mitä mieltä olit jutusta?