Kirjakattaus

kirjakattaus

Tupla-annos kansainvälistä bisnestä

Kansainvälisen liiketoiminnan professori Jorma Larimo on toimittanut yhdessä Aalborgin yliopiston professoreiden Marin A. Marinovin ja Svetla T. Marinovan sekä tutkija Tiina Leposkyn kanssa kaksi kirjaa kansainvälisestä liiketoiminnasta kehittyvillä markkinoilla. Kirjat on julkaissut kansainvälinen tiedekustantaja Palgrave Macmillan (Jufo 3).

– Kirjassa tarkastellaan ajankohtaisia tutkimusaiheita kuten kestävää kehitystä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kehittyvien markkinoiden ympäristössä. Kirjan ensimmäinen osa keskittyy Kiinaan ja toinen Itä-Eurooppaan ja Afrikkaan, kertoo professori Larimo.

Kirjat sisältävät useiden eri tutkijoiden artikkeleita, mukana on muun muassa Vaasa Conference on International Business -konferenssin satoa.

Marinov, M.A., Marinova, S.T., Larimo, J.A., Leposky, T. (Eds.)  (2020) International Business and Emerging Economy Firms,
Volume I -
Universal Issues and the Chinese Perspective, Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-24482-8
Larimo, J.A., Marinov, M.A., Marinova, S.T., Lepostky, T. (Eds.) (2020) International Business and Emerging Economy Firms,
Volume II: European and African Perspectives, Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-27285-2

Kompleksisuus haastaa johtajat

Ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavat nykyjohtajat. Millä tavoin kompleksisuusajattelu esimerkiksi auttaa sote-uudistuksen suunnittelussa? Entä voiko työelämän kompleksisuutta hallita?

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen ja dosentti, yliopistonlehtori Harri Raisio ovat toimittaneet kirjan Johtaminen kompleksisessa maailmassa. Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Maaliskuussa julkaistu kirja esittelee kompleksisuusajattelua – sen teoriaa ja suomalaisia käytännön esimerkkejä soveltamisesta. Kirjassa on niin tutkijoiden kirjoituksia kuin tunnettujen johtajien kokemuksia johtamisesta kompleksisuuden keskellä.

Vartiainen, Pirkko & Harri Raisio (2020) Johtaminen kompleksisessa maailmassa – Viisautta pirullisten ongelmien kohtaamiseen. Gaudeamus.

14 oivaltavaa käskyä väkimäärän muutoksiin

Miten hoitaa henkilöstövahvuuden muutostilanteet eli irtisanomiset, siirrot ja yhdistymiset kunnialla? Yrityksiä ja kuntaorganisaatioita tutkineen, monitieteisen HELLO-hankkeen tulokset viittaavat siihen, että henkilöstövahvuuden muutoksia hoidetaan usein hajanaisesti ja huonosti.

Tutkimuksen mukaan henkilöstövahvuuden muutosten aiheuttama epävarmuus tulisi hoitaa ennakoivammin, kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin kuin usein tapahtuu. Keskeisiä tekijöitä onnistumisessa ovat luottamus johdon ja henkilöstön välillä, toimivat henkilöstökäytännöt ja laadukas esimiestyö ja esimiesten saama tuki.

Vaasan yliopiston uusi julkaisu Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen kertoo tutkimushankkeen tuloksista ja listaa 14 käskyä henkilöstövahvuuden muutoksen johtamiseen. Kirja kehottaa ennakoinnin ja suunnittelun lisäksi esimerkiksi antamaan muutokselle aikaa, osallistamaan väkeä, panostamaan viestintään, huolehtimaan esimiehistä sekä antamaan tilaa tunteille ja reaktioille.

Anu Hakonen, Riitta Viitala & Liisa Kääntä (toim.) 2020. Ikkunoita henkilöstövahvuuden muutokseen. Vaasan yliopiston raportteja, 15. Vaasan yliopisto. URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-902-0

Mitä mieltä olit jutusta?