Kielten korvaavat kokeet syksyllä

Uutisen oletuskuva
Kielikeskus järjestää englannin ja ruotsin kielen korvaavia kielikokeita syyslukukauden alussa.

Kielikokeilla voi korvata kandidaatin tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja. Korvaavia kokeita järjestetään seuraavista opintojaksoista:

Ruotsi: KRUO6111 Ruotsia hallintotieteilijöille, KRUO9111 Ruotsia kauppatieteilijöille ja KRUO8115 Ruotsia tekniikan opiskelijoille. Koe sisältää kirjallisen osan ja suullisen osan. Kirjallisen osan voi tehdä Examissa 20.9. - 27.9. aikana. Ilmoittaudu kokeeseen Examissa. Suulliseen osaan kutsutaan kirjallisessa osassa hyväksytyt opiskelijat.

Englannista järjestetään erikseen suullinen ja kirjallinen koe:

  • KENG6111/9111 Oral Skills in English tai KENG8115 Oral Communication in English for Technology Students. Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat kokeeseen WebOodissa kurssikoodilla KENG9111. Tarkemmat tiedot kokeen ajankohdasta löytyvät WebOodista.
  • KENG6112/9112 Reading and Wring Skills in English tai KENG8116 Written Communication in English for Technology Students: kokeen voi tehdä Examissa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuilla.

Lue lisää tietoa korvaavista kokeista verkkosivuilta.

Mitä mieltä olit jutusta?