Kielitaitotarpeet monikielisyystutkijoiden tarkastelun kohteena

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen Monikielisyysinstituutti isännöi Monikielisyyden työpaja -asiantuntijaseminaaria Vaasan yliopistolla 4.–5.6. Seminaari oli kansainvälisen tutkijaverkoston ensimmäinen tapaaminen, jossa hahmoteltiin tulevaa yhteistyötä ja luotiin kontakteja eri maiden ja tieteenalojen välille. Kaksipäiväisen seminaarin aiheena olivat kielitaitotarpeet.
Kansainvälisen tutkijaverkoston jäseniä keskustelemassa monikielisyydestä. Medlemmar i det internationella forskarnätverket diskuterar flerspråkighet. Members of the international researcher network discuss multilingualism. (Photo: Katri Karjalainen)
Osallistujat esittelivät ajankohtaisia monikielisyystutkimuksen teemoja. Seminariedeltagarna presenterade aktuella teman inom flerspråkighetsforsknings. The attendees presented current themes within research on multilingualism. (Photo: Katri Karjalainen)

Seminaarissa käsiteltiin kielitaitotarpeita koulutuksen, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Tapaamisen aluksi tarkasteltiin Suomen monikielisyyttä näistä näkökulmista, myöhemmin keskustelua laajennettiin kansainväliseksi. Eri maiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajat esittelivät puheenvuoroissaan oman tieteenalansa ajankohtaisia tai kiistanalaisia aiheita. Tutkijat edustivat kielitieteen, sosiologian, kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen ja kauppatieteen eri suuntauksia, mutta he onnistuivat keskusteluissa löytämään kiinnostavia tieteidenvälisiä yhtymäkohtia. Puheenvuorojen ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta kartoitettiin monikielisyyden tutkimuksen tämänhetkistä tilaa ja tarpeita uusille tutkimusavauksille.

Tutkijaverkoston on tarkoitus tavata seuraavan kerran tammikuussa 2016, jolloin seminaarin aiheena on ammatillinen monikielisyys.

Lisää aiheesta projektijohtaja Katri Karjalaisen asiantuntijablogissa.

Mitä mieltä olit jutusta?