Kielet kiinnostavat korkeakouluopiskelijoita Vaasassa: ”Isoja valttikortteja työelämässä ...

Uutisen oletuskuva
Vaasalaiset korkeakouluopiskelijat haluavat opiskella kieliä. Englannin, ruotsin ja suomen kielen lisäksi opiskellaan useimmiten saksaa, ranskaa ja espanjaa. Opiskelijat kokevat, että kielten osaaminen on valttikortti työelämässä, kulttuurit ovat kiinnostavia ja kielen taitamisesta on hyötyä matkoilla.

Vaasan korkeakoulukonsortion kielten yhteistyöryhmä Linguavaasa toteutti helmi-maaliskuussa 2020 alueen korkeakouluopiskelijoille kielten opiskelua koskevan kyselyn, johon vastasi lähes 1000 opiskelijaa.

Vastaajista 86 % haluaisi opiskella lisää kieliä. Espanja (37 %) ja saksa (34 %) olivat kieliä, joiden opiskeluun osoitettiin eniten mielenkiintoa. Noin viidesosa mainitsi ranskan, venäjän tai italian. Vastauksissa mainittiin myös harvinaisempien kielten, kuten kiinan, japanin ja korean sekä pohjoismaisten kielten opiskelusta – saamea ja viittomakieltä unohtamatta.

- Opiskelijat haluavat opiskella mainitsemiaan kieliä, koska heidän mielestään kielet ovat mielenkiintoisia ja niitä tarvitaan työelämässä. Opiskelijat ovat uteliaita. He haluavat kehittyä ja oppia kulttuureista sekä puhua matkoilla kohdemaan kielellä. Moni haluaisi jatkaa aiemmin aloittamiaan kieliopintoja ja syventää osaamistaan jatkokursseilla, Vaasan yliopisto kielikeskus Linginnon johtaja Nina Pilke kertoo.

Erikoisia kieliä ja uusia kavereita

Kielten yhteistyöryhmä Linguavaasa on järjestänyt alueen opiskelijoille yhteisiä kielikursseja jo 15 vuoden ajan. Lukuvuonna 2019‒20 tarjolla on espanjan, venäjän ja kiinan alkeiskursseja.

Yhteiset kielikurssit tarkoittavat sitä, että niille voi osallistua mistä vaan alueen korkeakoulusta. Kyselystä selviää, että yhteiset kielikurssit on otettu hyvin vastaan hyvin: asteikolla 0‒10 vastausten keskiarvoksi tuli 8 ja mediaaniksi 9.

- Opiskelijat kertoivat yhteistyön mahdollistavan laajan tarjonnan, voi esimerkiksi opiskella harvinaisempia kieliä, joiden opiskelu ei kotikorkeakoulussa muuten onnistuisi. Opiskelu yli korkeakoulurajojen auttaa myös tutustumaan uusiin ihmisiin.

Rajoittaviksi tekijöiksi opiskelijat nimesivät kurssien aikataulutuksen haasteet suhteessa muihin opintoihin sekä osallistumisen opetukseen Palosaaren kampuksella, koska sinne voi olla matkaa omasta koulusta. Kielikurssien tukikieli mietitytti myös, sillä monikielistä ryhmää voi olla tarvetta opettaa suomen ja ruotsin lisäksi tai ohella myös englanniksi. Monessa vastauksessa englanti nähtiin kuitenkin ratkaisuna tukikieliongelmaan.

Vaihto-opiskelija voi auttaa opetuksessa

Opiskelijat toivovat lisää tietoa kielten kursseista sekä joustavuutta ja vaihtoehtoja opintoihin. Heidän mielestään verkkokurssit, intensiivitoteutukset, iltaryhmät sekä viikonloppu- ja kesäopinnot voisivat olla ratkaisuja aikataulupulmiin. Suosituimmaksi toteuttamismuodoksi vastauksissa nousivat kuitenkin lähi- ja verkko-opetusta yhdistävät kurssit.

Vastauksissa ehdotettiin myös Tandem-kursseja, vaihto-opiskelijoiden mukaanottoa eri tavoin ja erilaisia kieliin liittyviä tapahtumia (esim. kielikahviloita). Näihin toiveisiin Linginno on ehtinyt jo reagoida.

- Toivetta vaihto-opiskelijoiden osalta kehitetään syksyllä starttaavan ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatun pisteytetyn kurssiassistenttiohjelman avulla. Ohjelmassa ulkomaalaistaustaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus toimia kielenopettajan apuna kielten kursseilla. Konseptia pilotoitiin syksyllä 2019 kahdella kurssilla erittäin hyvin tuloksin.

Linginno tarjoaa uusia tuulia kielten opiskeluun

Vaasan yliopiston kielikeskus Linginno koordinoi ja toteuttaa konsortioyhteistyössä järjestettävät kielikurssit.

- Ensi lukuvuodeksi olemme uudistamassa tarjontaa vähentämällä luokassa tarjottavan kontaktiopetuksen määrää ensimmäisellä alkeistason kurssilla kolmasosalla nykyisestä. Näin saadaan aikataulullista väljyyttä opetukseen ja oppimiseen.

Linginnon tarjontaan tulee lisää verkkototeutuksia useista kielistä sekä omassa tarjonnassa että valtakunnallisen KiVAKO-hankeyhteistyön (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) kautta. Hankeyhteistyössä on mukana 26 korkeakoulua ja 120 kieltenopettajaa, jotka kehittävät verkko-opintotarjontaa Suomessa harvemmin opiskelluille vieraille kielille (espanja, ranska, saksa, venäjä, italia, japani, kiina, korea, portugali, viittomakieli ja viro) alkeista jatkokurssitasolle sekä eTandemiin.

Uutuutena Linginnon omassa tarjonnassa on ensi syksynä esimerkiksi vaihtoon lähteville opiskelijoille sopiva espanjan alkeiden sekä venäjän kielen kirjaimiston verkkokurssi. Uutta on myös kehitteillä oleva ulkomaalaistaustaisille tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille suunnattu suomen ja ruotsin kielen opintokokonaisuus, jonka voi suorittaa verkossa jo ennen saapumista Vaasaan.

Linguavaasa-yhteistyössä järjestettävää Kielten Päivää vietetään tiistaina 10.3.2020 klo 11‒14 tiedekirjasto Tritoniassa ja kahvila Oscarissa. Luvassa on kielikahvilaa, livemusiikkia, kilpailuja, kielitarinoita ja maanantaina 9.3. toteutetun kieliseikkailu Vamazing Racen palkintojenjako.

Lisätietoja:

Johtaja, Nina Pilke, Vaasan yliopiston kielikeskus Linginno, p. 029 449 8347, sähköposti: nina.pilke@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?