Kestävyysopintojen verkosto laajenee – mukana jo kahdeksan kotimaista korkeakoulua

Image
Vaasan, Helsingin, Lapin ja Oulun ja yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusaiheisten opintojen verkostoon.

Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen perustama Kestävyysopintojen verkosto laajenee, kun Vaasan, Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistot sekä LAB-ammattikorkeakoulu liittyvät osaksi verkostoa.

Verkoston jäsenkorkeakoulujen opiskelijat voivat löytää verkostosta sellaisia ympäristö-, kestävyys- ja vastuullisuusteemoihin liittyviä opintojaksoja, joita omassa kotiyliopistossa ei ole. Kestävyysopinnot ovat avoimia kaikille kumppaniyliopistojen tutkinto-, jatko- ja vaihto-opiskelijoille. Uusien jäsenten myötä verkoston opintojaksotarjonta laajenee ja monipuolistuu edelleen.

Kestävyysopintojen verkosto avaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella kestävyyteen liittyviä opintojaksoja eri korkeakouluista ja tiedekunnista. Verkoston avulla tiivistetään korkeakoulujen yhteistoimintaa ja laajennetaan opiskelijoille tarjolla olevien opintojaksojen määrää.

Haku opintoihin auki kahdesti vuodessa

Kestävyysopintojen verkostoa on pilotoitu Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kesken lukuvuonna 2022–2023. Lukuvuoden 2023–2024 alusta uusi laajentunut opintojaksovalikoima on tarjolla.

Haku verkoston kautta tarjolla oleviin opintoihin aukeaa elokuussa 2023. Tässä haussa on mahdollista hakea koko lukuvuoden kursseille. Kevätlukukauden opintoihin on vielä myöhemmin syksyllä täydentävä haku. Opiskelija voi vapaasti valita opintojaksotarjonnasta yhden tai useamman opintojakson mielenkiintonsa mukaan. Useimpiin opintojaksoihin voi osallistua etänä tai verkon kautta.

Kestävyysopintojen verkostoon voi tutustua osoitteessa www.kestavyysopinnot.fi/.
Kurssitarjonta päivitetään nettisivulle ajantasaiseksi kevään 2023 aikana.

Opiskelijat voivat suorittaa kestävyysopintoja ilman, että opintojaksot sisältyvät omiin pää- ja sivuaineopintoihin. Jos opiskelija haluaa opintojaksot osaksi pää- ja sivuaineopintojaan, hänen tulee sopia kestävyysopintojen sovittamisesta pää- ja sivuaineopintoihinsa opintokokonaisuudesta vastaavan henkilön kanssa omassa yliopistossaan.

Mitä mieltä olit jutusta?