”Kestävä kehitys on mahdollisuus liiketaloustieteilijöille”

Uutisen oletuskuva
Yli 300 liiketalouden tutkijaa saapui tällä viikolla Vaasan yliopistoon pohjoismaiseen Nordic Academy of Management 2019 -konferenssiin. Monitieteisyys, poikkitieteisyys ja ilmiölähtöisyys näkyi vahvasti esityksissä. Torstain pääpuhuja, eli vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme herätteli liiketaloustieteilijöitä edistämään kestävän kehityksen toteuttamista.
Professori Minna Halme puhui Nordic Academy of Management -konferenssissa Vaasassa kestävästä kehityksestä.
Konferenssiin osallistuu yli 300 liiketalouden tutkijaa.
Nordic Academy of Management -konferenssilla on pitkä historia. Edellisen kerran konferenssi järjestettiin Vaasan yliopistossa 29 vuotta sitten.
Kaukaisin vieras Kaj Storbacka saapui Aucklandin yliopistosta.
Markkinat eivät ole monoliitti, vaan toimijat muokkaavat markkinoita jatkuvasti. Kuvassa etualalla yrittäjyyden professori Annika Tidström Vaasan yliopistosta.
Vaasan konferenssin järjestäjätiimi: Susanna Kultalahti, Maria Pajuoja, Matilda Vähäkangas ja Jenni Kantola.

Halmeen esityksen aiheena oli kompleksisten kestävän kehitysten haasteiden ratkaiseminen radikaalien, markkinoita mullistavien innovaatioiden yhteiskehittämisellä. Halme muistutti planeettamme rajoista ja siitä, että tieteellinen näyttö ongelmista on vahvaa ja kiistämätöntä. Kaikkien tiedemaailman edustajien tulisi ottaa asia vakavasti.

– Liiketaloustieteilijöillä on vastuu siitä, että he auttavat edistämään kestävän kehityksen toteuttamista oman työnsä kautta. Liiketalouden konsepteja, kieltä ja viitekehyksiä tarvitaan, kun luodaan yhdessä monitieteistä tietoa kestävästä kehityksestä, Halme muistutti.

Kestävä kehitys on haaste liiketalouden tutkimusaloille, sillä Halmeen mukaan esimerkiksi normaalit olettamat talouskasvusta ja lyhyen aikavälin tuottoihin keskittyminen täytyy kyseenalaistaa. Haasteita liittyy myös kestävän kehityksen aiheisiin liittyvään tiedejulkaisemiseen. Tutkijoilla on yleensä pyrkimys saada julkaistua tieteelliset artikkelinsa mahdollisimman korkealle rankatuissa julkaisuissa. Kestävän kehityksen julkaisut eivät kuitenkaan ainakaan vielä ole arvostetuimpien julkaisujen kärjessä.

Kestävä kehitykseen liittyvä tutkimus on toisaalta myös iso mahdollisuus tutkijoille. Teemaan liittyy paljon avoimia, erittäin relevantteja tutkimuskysymyksiä. Uusia teorioita voidaan luoda ja vanhoja kehittää niin, että ne vastaisivat nykyistä paremmin esimerkiksi kehittyvien maiden todellisuuteen ja yhteiskunnallisiin realiteetteihin, sillä monet teoriat nojaavat Yhdysvaltojen ja Euroopan toimintaympäristöihin.

Yli kaksisataa esitystä eri liiketaloustieteen aloilta

Nordic Academy of Management -konferenssin ja aiemmin viikolla järjestetyn tohtoritutoriaalin teemana on Nordic Energies, joka kuvaa Vaasan talousalueen luonnetta menestyvän energiaklusterin ja pohjalaisen yrittäjähengen yhdistelmänä. Yhteispohjoismaisen konferenssin taustataho on Nordic Academy of Management -järjestö eli Nordiska Företagsekonomiska Föreningen (NFF).

Konferenssia on järjestetty aina vuodesta 1950 lähtien ja se pidetään joka toinen vuosi eri Pohjoismaissa. Nyt vuorossa oli Suomi ja Vaasan yliopisto. Vaasan konferenssin järjestäjätiimi eli yliopisto-opettaja Jenni Kantola, tutkijatohtori Susanna Kultalahti, yliopisto-opettaja Maria Pajuoja ja konferenssin koordinaattori Matilda Vähäkangas Vaasan yliopistosta kertoivat, että tavoitteena on ollut tehdä konferenssista omannäköisensä: asiallinen mutta samalla nuorekas ja visuaalinen. Esimerkiksi konferenssin avajaisten musiikki ei ollut klassista, vaan Levón-auditorioon kokoontunutta yleisöä innosti vaasalaissyntyinen rokkari André Linman.

Konferenssin pääpuhujina ovat Aalto-yliopistossa toimivan Halmeen lisäksi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun laskentatoimen ja tilintarkastuksen professori Peter Skærbæk sekä lauantaina esityksensä pitävä apulaisprofessori Martin Wood Leicesterin yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Konferenssissa pidetään yhteensä 210 alustusta liki kolmessakymmenessä eri työryhmässä. Aiheet ovat laskentatoimen, rahoituksen, johtajuuden, henkilöstöjohtamisen, organisaatiotutkimuksen, markkinoinnin, yrittäjyyden, kestävän kehityksen, strategian ja korkeakoulututkimuksen alueilta.

– Paljon toki on aiheita esimerkiksi johtamiseen liittyen, mutta myös muista liiketaloustieteistä. Esimerkiksi laskentatoimesta on ollut paljon alustuksia, mikä oli uutta aiempiin vuosiin nähden, sanoo tutkijatohtori Susanna Kultalahti.

Kultalahden mukaan Nordic Academy of Management, eli NFF-konferessi on tutkijalle hyvä paikka tavata nimenomaan muita pohjoismaisia tutkijoita ja päästä esittelemään omaa tutkimustaan.

– Aika moni käy NFF-konferenssissa joka toinen vuosi, sillä on pitkät perinteet ja sitä tiedetään odottaa.

Konferenssi jatkuu vielä lauantaina aamupäivällä Vaasan yliopistolla.

Mitä mieltä olit jutusta?