Kestävä kehitys haastaa yritykset – innovatiivinen verkostojen organisointi voi auttaa markkinoiden muokkauksessa

Image
Markkinoiden muokkaaminen verkostojen innovatiivisen organisoinnin avulla on ratkaisevaa yrityksille kestävän kehityksen siirtymässä, käy ilmi Rumy Narayanin Vaasan yliopistoon tekemästä strategisen johtamisen väitöstutkimuksesta.

Markkinoiden muokkaaminen tarkoittaa, että yritykset pyrkivät määrätietoisesti muuttamaan markkinoiden ominaisuuksia tai rakentamaan uusia markkinoita. Kun puhutaan siirtymästä kohti kestävää kehitystä ja kestäviä energiajärjestelmiä, kyse on usein hyvin kompleksisista haasteista, joten markkinoiden muokkaus ei useinkaan onnistu turvautumalla pelkästään yrityksen ja sen johtajien perinteisiin toiminta- ja ajattelumalleihin.

– Johtajien toimet ovat olennaisesti sidoksissa siihen, miten he hahmottavat itsensä ja ympäristönsä. Onkin katsottava yksittäisiä ajattelumalleja sekä toimintatapoja pidemmälle ja arvostettava monimuotoisuutta. Monimuotoisuus tuo meille vapautta tehdä valintoja riippumatta nykyisistä konteksteistamme ja ideologista katsantokannoistamme. Oppiminen syntyy näiden valintojen tekemisestä, Narayan selittää.

Kestävyyteen liittyviin haasteisiin voidaan vaikuttaa rakentamalla verkostoja

Narayanin mukaan fossiilisen energian ohjaamassa toimintaympäristössä kestävä kehitys tarkoittaa usein vain asteittaisia muutoksia, joiden taustalla on edelleen halu säilyttää ja ylläpitää nykyisiä järjestelmiä. Hän antaa esimerkkinä polttoainepihillä autolla ajamisen. Ajetaanko vähän polttoainetta kuluttavilla autoilla kuitenkin enemmän kuin paljon polttoainetta kuluttavilla? Narayan huomauttaa, että kulttuureja on vaikea muuttaa, ja useinkaan itse ajokulttuuria ei kyseenalaisteta.

Kulttuurin muuttamisessa auttaa tuttuus. Narayan tarkasteli tätä etnografiaa ja netnografiaa hyödyntäneen tutkimuksensa ensimmäisessä artikkelissa. Suomessa Sitra puhui kiertotaloudesta yrityksille tuomalla esiin innovaatioita, uusia teknologioita ja markkinamahdollisuuksia. Kun yrityksille valkeni, että kiertotalous voi todellakin tuottaa tuloksia, niiden oli muutettava koko ajattelutapaansa liiketoiminnasta ja yhteiskunnasta.

– Tästä tuli tutkimusprosessini tärkein katalysaattori. Myöhemmissä tutkimuksissani kävi ilmi, että kestävä kehitys on prosessi. Koska se on luonnostaan ideoiden luovaa yhdistämistä, se on innovatiivinen prosessi. Tällaiset prosessit ovat luonnostaan monimutkaisia, minkä vuoksi niitä on mahdotonta organisoida ja johtaa hajauttamatta ja jakamatta toimintoja. Tämä kävi ilmi jätehuoltoon liittyvässä artikkelissani, Narayan kertoo.

Narayanin mukaan yritysten ja johtajien onkin tunnustettava, että he eivät pysty itse hoitamaan ja puuttumaan kaikkiin kestävyyteen liittyviin haasteisiin, mutta niihin voidaan vaikuttaa rakentamalla verkostoja. Innovatiiviseen organisointiin osallistuukin laajalti yhteiskunnallisia toimijoita, jotka edistävät yhteistyön ja kilpailun kautta uusien tapojen ja toimintamallien kuvittelua, ideointia, organisointia ja johtamista.

Väitöskirja

Narayan, Rumy (2023) Imagining market shaping through innovative organizing for transitions to sustainable energy systems. Acta Wasaensia 504. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

KTM Rumy Narayanin väitöstutkimus “Imagining market shaping through innovative organizing for transitions to sustainable energy systems” tarkastetaan perjantaina 24.3.2023 klo 14 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 623277)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Stefanos Mouzas (Lancaster University Management School) ja kustoksena professori Annika Tidström.

 

Tietolaatikko

Lisätiedot

Rumy Narayan,  rumy.narayan@uwasa.fi

Rumy on syntynyt Intiassa vuonna 1974. Hän suoritti kandidaatin tutkinnon vuonna 1996 Loreto Collegessa ja maisterin tutkinnon vuonna 2013 Blekinge Institute of Technologyssä. Hän on toiminut aiemmin työurallaan muun muassa taloustoimittajana, analyytikkona, vastuullisuuspäällikkönä ja -konsulttina. Nykyisin hän työskentelee Vaasan yliopistossa projektitutkijana.

Mitä mieltä olit jutusta?