Kauppatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmille merkittävä kansainvälinen tunnustus

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa on läpäissyt kansainvälisen EPAS-laatuarvioinnin. EPAS-laatutunnus osoittaa maisteriohjelmien koulutuksen olevan kansainvälistä kärkitasoa. EPAS- järjestelmän kautta on tähän mennessä akkreditoitu 76 ohjelmaa ympäri maailma.

Master's Degree Programme in International Business yhdistää johtamisen ja markkinoinnin oppiaineiden kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. Master’s Degree Programme in Finance puolestaan keskittyy yritysrahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin. Ohjelmat on suunnattu koti- ja ulkomaisille maisterivaiheen opiskelijoille.

– Kansainvälinen laatutunnustus osoittaa sekä opiskelijoille että työnantajille, että koulutus on korkeatasoista. Siten laatuleima tarjoaa opiskelijoille paremmat mahdollisuudet työllistyä niin kansainvälisillä markkinoilla kuin kotimaassakin. Kansainvälinen palaute auttaa myös kehittämään koulutuksen laatua edelleen, kertoo kauppatieteellisen tiedekunnan dekaani Vesa Suutari.

Kauppatieteellisen alan laatutunnus

EPAS on eurooppalainen kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen laatutunnus. Sen saamiseksi laaditaan ensin kirjallinen kuvaus, jonka perusteella jatkoon valitut yksiköt laativat laajan itsearviointiraportin. Lopuksi toteutetaan kansainvälinen auditointi, jonka toteutti Vaasassa helmikuussa neljän asiantuntijan kansainvälinen arviointiryhmä.

Arvioinnissa korostuivat koulutuksen laatu, kansainvälisyys ja työelämäyhteydet. Tarkasteltavina olivat erityisesti koulutusohjelmien sisältö, opetusmenetelmät, henkilöstön pätevyys ja opiskelijan saamat tukipalvelut. Lisäksi arvioitiin tiedekunnan ohjelmajohtamisen mallia ja laatujärjestelmän toimivuutta.

Arviointiryhmän mukaan ohjelmien vahvuuksia ovat opetushenkilöstön korkea taso, oppimismateriaalien laadukkuus, koulutuksen kansainvälisyys sekä opiskelijoiden korkea laatutaso: ”Koulutuksen sisällöt ovat ajan tasalla ja ohjelma on yhtä hyvä, ellei parempi, kuin samankaltaiset ohjelmat, joita arviointiryhmä on nähnyt muissa EPAS-akkreditoiduissa kouluissa”.

Kehittämiskohteiksi nostettiin mm. arviointimenetelmien monipuolistaminen, koulutuksen kuormittavuuden yhtenäistäminen opintojaksoilla sekä kansainvälisten partnereiden laatutason yhdenmukaistaminen.

Tunnuksen myöntää yleishyödyllinen yhteisö European Foundation for Management Development EFMD.

Mitä mieltä olit jutusta?