Kauppatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmalle merkittävä kansainvälinen tunnustus

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston englanninkielinen maisteriohjelma Master’s Degree Programme in Finance on läpäissyt kansainvälisen EPAS-laatuarvioinnin. Maisteriohjelmalle myönnetty korkeimman tason viisivuotinen EPAS-laatutunnus osoittaa koulutuksen olevan kansainvälistä kärkitasoa.

Master’s Degree Programme in Finance -maisteriohjelman opinnot antavat opiskelijalle valmiudet toimia yrityksen rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvissä työtehtävissä.  Ohjelma on suunnattu kotimaisille ja kansainvälisille maisterivaiheen opiskelijoille.

– Erottautuminen akateemisen koulutuksen markkinoilla on tärkeää. Ulkopuolisen tahon suorittama erinomaisuuden toteaminen antaa koulutusohjelmalle arvokkaan edun kilpailtaessa sekä kansainvälisistä että kotimaisista opiskelijoista. Nyt saadulla tunnustuksella on erityinen merkitys myös siksi, että koulutuksen laadukkuuden merkitys painottuu entisestään, kun kansainvälisistä maisteriohjelmista tulee maksullisia EU-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, sanoo kauppatieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Vesalainen.

Koulutusohjelman korkea taso merkitsee paitsi opiskelijalle takuuta hyvästä opetuksesta, myös tuleville työnantajille varmuutta siitä, että rekrytoitava asiantuntija omaa taatusti sen tietämyksen, mikä tutkintoon pitääkin sisältyä.

– Yliopistolle on erittäin tärkeää, että sen tuotteet ovat laadukkaita ja houkuttelevia. Vaasan yliopistolla on tällä hetkellä kaksi EPAS-akkreditoitua ohjelmaa, Master’s Degree Programme in Finance ja Master’s Degree Programme in International Business. Lisäksi laadun arviointiprosessit ovat antaneet meille kauppatieteellisessä tiedekunnassa mahdollisuuden kehittää ja arvioida kaikkia muitakin ohjelmiamme, joista suurin osa on lähellä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tulemme jatkossa laajentamaan toimintamme laadukkuuden arviointia yhä useampiin kauppatieteellisen tiedekunnan ohjelmiin, kertoo Vesalainen.

Kauppatieteellisen alan laatutunnus

EPAS on eurooppalainen kauppatieteellisen alan koulutuksen laatutunnus. Sen saamiseksi laaditaan ensin kirjallinen kuvaus, jonka perusteella jatkoon valitut yksiköt laativat laajan itsearviointiraportin. Lopuksi toteutetaan kansainvälinen auditointi, jonka toteutti Vaasassa maaliskuussa neljän asiantuntijan kansainvälinen arviointiryhmä.

Arviointiryhmä haastatteli vierailunsa aikana useita koulutusohjelman sidosryhmiä, kuten opettajia, opiskelijoita, ohjelmasta valmistuneita, yrityselämän edustajia sekä opintohallinnon edustajia pystyäkseen muodostamaan kokonaiskuvan ohjelmien koulutuksen laadusta.

Arvioinnissa korostuivat koulutuksen laatu, kansainvälisyys ja työelämäyhteydet. Tarkasteltavina olivat erityisesti koulutusohjelman sisältö, opetusmenetelmät, henkilöstön pätevyys ja opiskelijan saamat tukipalvelut. Lisäksi arvioitiin tiedekunnan ohjelmajohtamisen mallia ja laatujärjestelmän toimivuutta.

– Arviointiryhmän mukaan rahoituksen maisteriohjelman vahvuuksia ovat laadukas ja sitoutunut opetushenkilökunta, ohjelman maine, oppimisympäristön laadukkuus sekä tutkimukseen perustuva opetus, joka on oppimislähtöistä ja opiskelijakeskeistä. Arviointiryhmän mielestä ohjelman resursointia kannattaisi edelleen kehittää, kun kilpailu kansainvälisessä koulutuskentässä kiristyy, sanoo professori, rahoituksen maisteriohjelman koulutusohjelmavastaava Janne Äijö.

Tunnuksen myöntää yleishyödyllinen yhteisö European Foundation for Management Development EFMD.

Lisätiedot: Kauppatieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Vesalainen, p. 029 449 8463

Mitä mieltä olit jutusta?