Katja Lähtinen puurakentamisen Epanet-professoriksi

Uutisen oletuskuva
Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Katja Lähtinen on nimitetty Vaasan yliopiston liiketaloustieteen, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen professoriksi, soveltamisalanaan puurakentaminen. Hän aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta.
Puurakentamisen professuurin rahoittajia ovat Vaasan yliopisto, Metsäsäätiö, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupungit sekä yritykset.

Puurakentamisen Epanet-professuuri on osa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallinnoimaa Epanet-tutkimusverkostoa. Hallinnollisesti professuuri sijoittuu Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan markkinoinnin yksikköön. Professori työskentelee Seinäjoella.

Tutkimuspainotteisen professuurin alana on markkinalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen, joka käsittää esimerkiksi uusien asiakaslähtöisten konseptien kehittämistä erityisesti suuren mittakaavan puurakentamisessa. Suuren mittakaavan puurakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi puukerrostaloja, julkisia rakennuksia, maaseudun suuria rakennuskohteita, teollisuushalleja ja valmistaloja.

Lähtinen yöskentelee tällä hetkellä tutkimuskoordinaattorina ja tutkijana Helsingin yliopistossa.

Puurakentamisen Epanet-professuuri on viisivuotinen. Professuurin rahoittajia ovat Vaasan yliopiston lisäksi Metsäsäätiö, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan kaupungit sekä Seinäjoen yliopistokeskus. Yrityksistä professuuria rahoittavat Lakea, Teak, Kotasen Puutyö, Simons Element, Kannustalo, Insinööritoimisto Savela ja Arkkitehtitoimisto Johan Ångerman.

Professuurihanke antaa puurakentamisen liiketoimintaa tukevaa uutta tieteellistä tietoa yritysten päätöksenteon tueksi ja kehittämistyön mahdollistamiseksi.

Hankkeella vahvistetaan alan kilpailukykyä kansainvälisesti sekä lisätään alan toimijoiden osaamista erityisesti liiketoimintakonseptien, arvonluonnin ja erilaisten prosessien hallinnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat puurakentamisen toimijat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Mitä mieltä olit jutusta?