Kasvusopimus tuo yliopistolle tieteenalat ylittäviä tutkimusprojekteja

Uutisen oletuskuva
Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka on sopimusehdotuksiin perustuvan kilpailun kautta valittu Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Määrärahaa on noin 15 miljoonaa euroa sopimusten kattamalle jaksolle.

Vaasan yliopisto saa kasvusopimuksen myötä uusia tutkimusprojekteja sekä lisäinvestointeja Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC -tutkimusalustalle, erityisesti liittyen tulevaisuuden sähköverkkoihin ja simulaatioon.

– Kasvusopimus mahdollistaa tulevaisuuden sähköverkkoihin liittyvän tutkimustoiminnan laajentamisen PAC-tutkimusalustalla (Protection, Automation, Control) sekä simulointitutkimuksen kehittämisen. Käyttäjäläheinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta (Living Lab) on energia-alalla uusi tutkimuskonsepti, mikä mahdollistaa suuren tietovarannon keräämisen pilottihankkeista. Tietovarasto palvelee laajasti monitieteellistä tutkimusta. Lisäksi syvennämme kaasupolttoaineosaamistamme, sanoo teknillisen tiedekunnan dekaani, Kasvusopimusehdotusta mukana työstämässä ollut Erkki Antila.

Big Data -tietovaranto kokoaa uusiutuvaan energiaan liittyvää tutkimusaineistoa kuluttajien energiakäyttäytymisestä. Tietovarantoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä.

– Tämä koskettaa yliopiston kaikkia tieteenaloja. Kasvusopimus tarkoittaa yliopistolle tutkimusyhteistyötä teollisuuden, julkisen hallinnon ja kuluttajien kanssa, Antila kertoo.

Muut mukana olevat kaupungit ovat Lappeenranta–Imatra, Oulu, Tampere, Turku ja Joensuu. Lisäksi pääkaupunkiseutu on suoraan mukana neuvottelumenettelyn kautta.

Elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan hakemuksia tuli yhteensä 18 ja mukaan valittiin parhaat sekä toteuttamisvalmiimmat hakemukset. Neuvottelut käydään maalis-huhtikuun aikana ja sopimukset allekirjoitetaan kevään kuluessa. Sopimukset tehdään vuosille 2016–2018.

Vaasan hakemuksen kärkiteema on älykkäät ja kestävät energiaratkaisut viennin selkärankana.

Mitä mieltä olit jutusta?