Kansainvälisille opiskelijoille työharjoittelupaikkoja

Uutisen oletuskuva
Vaasa Internship Programme II -hanke esitteli työharjoittelumahdollisuuksia Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Novian, Åbo Akademin ja Hankenin kansainvälisille opiskelijoille.

Rehtori Matti Jakobsson alusti vaasalaisten korkeakoulujen kiinnostusta osallistua työharjoittelupaikkojen etsimiseen kansainvälisille opiskelijoille.

– Vaasassa on yhteensä noin 1000 kansainvälistä opiskelijaa ja määrä on nousussa. Haluamme antaa opiskelijoille mahdollisuuden saada Suomessa oleskelustaan enemmän irti sekä tutustua työelämään. Lisäksi haluamme olla mukana tekemässä Vaasasta yhä kansainvälisempää.

Vaasa Internship Programmen projektipäällikkö Jonathan Paquet kertoi, että viime vuonna harjoittelupaikan sai 19 opiskelijaa ja tänä vuonna tavoite on suurempi. Puolella harjoittelijoista harjoitteluaikaa pidennettiin alkuperäisestä tai työsuhde muuttui pysyväksi.

Kielitaitoisia ja osaavia harjoittelijoita

Vaasa Opisto on yksi harjoittelupaikan tarjonneista työpaikoista. Yhdysvaltalaisen harjoittelijan työnkuvaan kuului muun muassa mainosten tekeminen sekä Vaasa Opiston mahdollisuuksien markkinoiminen Vaasan kv-yhteisölle.

– Saimme paljon enemmän kuin arvasimmekaan. Harjoittelija oli erittäin sosiaalinen ja pätevä. Monien Vaasassa asuvien ulkomaalaisten tietoisuus Vaasa Opistosta kasvoi hänen ansiostaan, kertoi Vaasa Opiston projektityöntekijä Fanka Nakova.

Myös muut työnantajat olivat tyytyväisiä saamiinsa harjoittelijoihin. Erityisesti he arvostivat harjoittelijoiden monipuolista kielitaitoa, itsenäisyyttä, älykkyyttä ja osaamista. Myös harjoittelijan rekrytointiprosessia kehuttiin.

Työharjoittelukokemuksista harjoittelijan näkökulmasta kertoi Delektressä harjoittelunsa suorittanut Maria Nilova.

– Työharjoittelu oli ihan erilaista verrattuna aiempiin töihini ja odotuksiini. Tylsiä rutiinitehtäviä ei ollut, vaan sain kokonaisia tehtäviä, joiden suorittamiseen annettiin takaraja, mutta toteutukseen vapaat kädet. Sain itse suunnitella tehtävät ja niiden aikataulut.

Nilova korosti myös harjoittelijan halua oppia.

– Ei saa arkailla oppia tai kysyä neuvoja. Lisäksi hakemus kannattaa kohdistaa juuri niihin yrityksiin, jonne oikeasti haluat töihin. Hakemuksissa laatu korvaa määrän.

Saman viestin antoivat muut työharjoittelijat. Devatuksessa harjoitelleet Bin Feng ja Baiqi Wu muistuttivat myös, että työnantaja odottaa harjoittelijalta oikeaa asennetta ja halua oppia.

”Vaasa Internship Programme II” on Vaasan korkeakoulukonsortion hanke, jossa haetaan harjoittelupaikkoja vaasalaisten korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Tarkoituksena on vastata kansainvälisen toimintaympäristön muutoksiin ja yhteiskunnan monikulttuuristumiseen. Hanketta rahoitetaan Vaasan kaupungin juhlarahalla.

Mitä mieltä olit jutusta?